Een variant die gemakkelijk wordt gemist

Submucosale presentatie van de ziekte van Whipple

Klinische praktijk
Mitchell G. Lynch
Saskia H.M. van den Berg-van Erp
Adriaan C.I.T.L. Tan
A.M. Pettersson
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4698
Abstract

Dames en Heren,

De ziekte van Whipple is een ernstige infectieziekte die artralgieën, darmklachten en systemische klachten kan geven, en die onbehandeld zelfs tot de dood kan leiden. De diagnose wordt veelal gesteld door het aantonen van de bacterie Tropheryma whipplei in een dunnedarmbiopt. Bij histologisch onderzoek vertoont de mucosa van de dunne darm een ophoping van macrofagen (histiocyten) met de intracellulair gelegen bacterie. In sommige biopten zijn de macrofagen alleen, of vooral, aanwezig in de submucosa en kunnen zij bij standaard onderzoek gemist worden. Hierdoor kan vertraging in de diagnostiek ontstaan.

Patiënt A, een 73-jarige man, die al 16 jaar seronegatieve reumatoïde artritis had, werd verwezen door de huisarts naar de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, in verband met een aantal maanden bestaande pijn in de onderbuik en gewichtsverlies. Laboratoriumonderzoek toonde een verhoogde CRP-waarde. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan diverticulitis of een gastro-intestinale maligniteit. Een CT-scan van het abdomen liet…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Pathologie, Nijmegen.

Drs. M.G. Lynch, aios pathologie.

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Pathologie: dr.ir. S.H.M. van den Berg-van Erp, patholoog.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. A.C.I.T.L. Tan, mdl-arts.

VUmc, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam.

Dr. A.M. Pettersson, medisch microbioloog.

Contact drs. M.G. Lynch (M.G.Lynch@mca.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Mitchell G. Lynch ICMJE-formulier
Saskia H.M. van den Berg-van Erp ICMJE-formulier
Adriaan C.I.T.L. Tan ICMJE-formulier
A.M. Pettersson ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties