Onbegrepen lymfadenopathie: ziekte van Whipple

Klinische praktijk
Caroline A. Wientjes
Sylvia A. Luykx-de Bakker
M.E.F. (Eric) Prins
Sacha Lobatto
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B497
Abstract

Samenvatting

Een 58-jarige man werd verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde vanwege buikpijn en lymfadenopathie. Bij CT werden multipele lymfomen mediastinaal, para-aortaal, mesenteriaal en in het kleine bekken gezien. Een histologisch biopt van een inguïnale lymfklier leverde een granulomateuze lymfadenitis op. Een expectatief beleid werd gevoerd. 2,5 jaar na de eerste presentatie kreeg patiënt koorts, nachtzweten en gewichtsverlies. Beeldvorming liet progressie van lymfadenopathie en hepato-splenomegalie zien. Histopathologisch onderzoek van een laparoscopisch verwijderde lymfklier toonde uitgebreide infiltraties met macrofagen met aankleurende staafvormige bacteriën (periodic-acid-schiff-kleuring), typisch voor de ziekte van Whipple. Middels PCR en dunnedarmbiopten werd de diagnose bevestigd. Antibiotische therapie resulteerde in een snelle klinische en biochemische verbetering. Na 1 jaar was de PCR van duodenumbiopten negatief waarop de antibiotische behandeling werd gestaakt. De ziekte van Whipple is een zeldzame chronische infectieziekte veroorzaakt door Tropheryma whipplei. Klinische symptomen bij presentatie kunnen zeer divers zijn, waardoor het diagnostisch traject vaak lang is.

Auteursinformatie

Tergooiziekenhuizen, locatie Hilversum, Afd. Interne Geneeskunde, Hilversum.

Drs. C.A. Wientjes, arts in opleiding tot maag-darm-leverarts (thans: AMC, afd. Maag-darm-leverziekten); drs. S.A. Luykx-de Bakker en dr. S. Lobatto, internisten.

Tergooiziekenhuizen, Afd. Pathologie.Drs. M.E.F. Prins, patholoog.

Contact C.A. Wientjes (caroline@wientjes.org)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties