De ziekte van Whipple, een niet-reumatische oorzaak van seronegatieve artritis

Microscopisch beeld van cellen
Sjoerd Kramer
Gerjan J. Dekkema
Rommy S. De Boer
Loes B. Vrolijk
Freke R. Wink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6697
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij 15-25% van de patiënten met langdurig bestaande reumatoïde artritis ontbreken de karakteristieke antistoffen, zoals antistoffen tegen cyclisch gecitrullineerd peptide (anti-CCP) en reumafactor (seronegatieve reumatoïde artritis). Bij deze patiënten wordt de diagnose op basis van klassieke symptomen gesteld. Bij een aantal patiënten is de diagnose echter onjuist en kan de behandeling voor reumatoïde artritis ernstige gevolgen hebben.

Casus

Een 64-jarige patiënte met sinds 18 jaar seronegatieve reumatoïde artritis werd naar ons verwezen in verband met persisterende artritis ondanks adequate immuunsupressie; sinds 6 maanden had zij ook onbedoeld gewichtsverlies. Na aanvullend onderzoek bleek dat zij de ziekte van Whipple had, een infectieziektie veroorzaakt door Tropheryma whipplei.

Conclusie

Deze casus illustreert het belang van breed differentiaaldiagnostisch denken bij patiënten met seronegatieve artritis. Als de patiënt atypische of persisterende klachten heeft, ook jaren na de eerste presentatie, moeten andere oorzaken van artritis worden overwogen, waaronder de ziekte van Whipple.

Auteursinformatie

Medisch spectrum Twente, afd. Maag-darm-leverziekten, Enschede: drs. S. Kramer, anios. Medisch centrum Leeuwarden, Leeuwarden, afd. Interne Geneeskunde: dr. G.J. Dekkema, aios reumatologie (tevens: afd. Reumatologie); drs. R.S. De Boer, aios interne geneeskunde; drs. L.B. Vrolijk, internist-infectioloog; afd. Reumatologie: drs. F.R. Wink, reumatoloog.

Contact G.J. Dekkema (Gerjan.Dekkema@mcl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sjoerd Kramer ICMJE-formulier
Gerjan J. Dekkema ICMJE-formulier
Rommy S. De Boer ICMJE-formulier
Loes B. Vrolijk ICMJE-formulier
Freke R. Wink ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties