5 jaar ervaring in een groot algemeen ziekenhuis

Spoedinterventiesysteem bij vitale bedreiging

Onderzoek
Iwan A. Meynaar
Harriet van Dijk
Steven Sleeswijk Visser
Margot Verheijen
Lilian Dawson
Peter L. Tangkau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3257
Abstract

Samenvatting

Doel

Patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn, lopen risico op ernstige complicaties zoals onverwachte hartstilstand of opname op een Intensive Care (IC). Bij deze patiënten zijn voorafgaand aan het incident vaak afwijkingen in de vitale functies die niet adequaat behandeld worden. Om deze vitaal bedreigde patiënten op te sporen en te behandelen is in ons ziekenhuis in 2004 een spoedinterventiesysteem opgezet (SIS). Doel van dit artikel is het beschrijven van implementatie en resultaten van het SIS.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Alle verpleegkundigen en artsen werden bij de implementatie van het SIS geïnstrueerd vitale parameters te scoren met een scorekaart. Bij een score van meer dan 3 punten moet eerst de behandelend arts de patiënt beoordelen en vervolgens – indien nodig – het spoedinterventieteam (SIT) inroepen, dat bestaat uit een IC-arts en een IC-verpleegkundige inroepen. Wij analyseerden alle consulten van het SIT in de periode januari 2005-december 2009.

Resultaten

Er werden 1058 SIT-consulten gedaan bij 981 patiënten. Bij 606 patiënten (57,3%) is besloten tot overplaatsing, meestal naar de IC. Bij 353 patiënten (33,4%) kon de patiënt op de verpleegafdeling behandeld worden. Bij 88 patiënten (8,4%) werd geconcludeerd dat zij niet zouden profiteren van IC-behandeling. Bij hen werden behandelgrenzen gesteld. Van de 981 patiënten overleden 255 (26,0%) in het ziekenhuis.

Conclusie

Het spoedinterventiesysteem heeft zich in ons ziekenhuis ontwikkeld tot een belangrijke voorziening om vitaal bedreigde patiënten vroegtijdig te herkennen en te behandelen. Met deze data is echter niet bewezen dat het SIS leidt tot een daling van de ziekenhuismortaliteit.

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Groep, afd. Intensive Care, Delft.

Drs. I.A. Meynaar, drs. M. Verheijen, drs. L. Dawson en drs. P.L. Tangkau, internisten-intensivisten; H. van Dijk, IC-verpleegkundige; drs. S. Sleeswijk Visser, anesthesioloog-intensivist.

Contact drs. I.A. Meynaar (meynaar@rdgg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 februari 2011

Effect spoedinterventieteam nog onduidelijk

Ook interessant

Reacties