De uitkomsten van reanimaties in het ziekenhuis

Klinische praktijk
W.E. (Erwin) van Spil
Jan van Vliet
Frank H. Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9631
Abstract

Samenvatting

  • Bij het anticiperende besluit om wel of niet te reanimeren is het belangrijk om te weten wat de uitkomsten van reanimaties zijn.
  • Reanimaties in het ziekenhuis zijn daarbij niet zonder meer vergelijkbaar met reanimaties buiten het ziekenhuis. Ook binnen een ziekenhuis variëren de uitkomsten van reanimaties per afdeling en patiëntenpopulatie.
  • Leeftijd speelt een rol bij de uitkomst van een reanimatieprocedure. Wanneer oudere patiënten echter levend het ziekenhuis verlaten, hebben ook zij een vrij redelijke prognose wat betreft overleving en neurologisch functioneren.
  • Gegevens over kwaliteit van leven en zelfredzaamheid zijn hierbij schaars tot afwezig.
  • Comorbiditeit en adl-status bepalen mede de uitkomst van een reanimatieprocedure, onafhankelijk van de leeftijd.
  • Spoedinterventiesystemen hebben onder andere als doel het aantal reanimaties in ziekenhuizen te beperken. Hoewel deze systemen hier waarschijnlijk in slagen, kan dit niet in alle onderzoeken worden aangetoond.
  • Veel van onze kennis over reanimaties in het ziekenhuis is gebaseerd op Amerikaans onderzoek.
Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Intensive Care, Arnhem.

Dr. W.E. van Spil, aios interne geneeskunde; drs. J. van Vliet, anesthesioloog-intensivist; dr. F.H. Bosch, internist-intensivist.

Contact dr. W.E. van Spil (wevanspil@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
W.E. (Erwin) van Spil ICMJE-formulier
Jan van Vliet ICMJE-formulier
Frank H. Bosch ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties