Uitdagingen, overwegingen en beslissingen

IC-triage bij de acuut verslechterende patiënt

Klinische praktijk
Claudia Savelkoul
Anne F. Klijnsma
Eijo Balk
André Janse
Dave H.T. Tjan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D532
Abstract

Dames en Heren,

Wanneer een patiënt vitaal bedreigd is, moeten in een kort tijdsbestek beslissingen worden genomen. Regelmatig gaan deze keuzes over leven of dood en betreffen ze opname op de IC en daarmee orgaanondersteunende therapieën, of reanimatie. Acute IC-triage is complex door de combinatie van een vaak nog onduidelijke reden van de acute verslechtering, de prognose van de onderliggende aandoening, onbekendheid met de patiënt en soms meningsverschillen tussen de verantwoordelijke artsen. De besluitvorming met mogelijk verreikende consequenties komt tijdens de diensten terecht bij afdelingsartsen en intensivisten. Zij moeten onder tijdsdruk beslissen over leven en dood van de patiënt.

Patiënt A, een 84-jarige vrouw, was sinds enkele uren opgenomen op de ‘stroke unit’ met een omvangrijk infarct van de A. cerebri media. Omdat patiënte verminderd aanspreekbaar was en er aanwijzingen waren voor een ernstige abdominale sepsis, werd de dienstdoende arts-assistent van de IC geconsulteerd.

In het dossier was al een…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Intensive Care: drs. C. Savelkoul, anios intensive care; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Interne geneeskunde: drs. E. Balk, internist-oncoloog.

Afd. Geriatrie: drs. A. Janse, geriater.

Het Medisch Huis, Veghel.

Drs. A.F. Klijnsma, huisarts.

Contact drs. C. Savelkoul (csavelkoul@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Claudia Savelkoul ICMJE-formulier
Anne F. Klijnsma ICMJE-formulier
Eijo Balk ICMJE-formulier
André Janse ICMJE-formulier
Dave H.T. Tjan ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties