Achtergronden en uitdagingen

Te oud voor de Intensive Care?

Klinische praktijk
Lenneke E.M. Haas
Monika C. Kerckhoffs
Marielle H. Emmelot-Vonk
Dylan W. de Lange
Diederik van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4021
Abstract

Dames en Heren,

In het ziekenhuis worden steeds meer oudere patiënten opgenomen. Ook op de Intensive Care (IC) vormen deze oudere patiënten een groeiende groep. Oudere IC-patiënten hebben een grote kans op overlijden gedurende hun opname en, als ze het verblijf op de IC wel overleven, een grote kans op fysieke en cognitieve achteruitgang.

Oudere patiënten hebben minder te winnen met een IC-behandeling dan jongere patiënten. Bovendien is een behandeling op de IC vaak belastend. Het is daarom van belang de proportionaliteit van een IC-behandeling zorgvuldig te wegen.

In deze klinische les bespreken wij verschillende aspecten van de oudere patiënt op de IC. De overwegingen hierbij kunnen zowel in de acute situatie als in een poliklinische setting of de huisartsenpraktijk van pas komen wanneer een behandeling van een oudere patiënt op de IC wordt overwogen.

Patiënt A , een 86-jarige vrouw, wordt opgenomen op de IC met een licht gedaald bewustzijn na een verkeersongeval. Ze heeft ribfracturen en een schedelfractuur met een subduraal en subarachnoïdaal hematoom. Chirurgische behandeling is niet geïndiceerd. Patiënte wordt als vitaal ingeschat, omdat zij nog volledig zelfstandig woont. Na 2 dagen ontwikkelt zij hypoxemie – een gevolg van sputumstase door verminderde hoestkracht – waarvoor gedurende 3 dagen mechanische beademing nodig…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis Utrecht, afd. Intensive Care, Utrecht: drs. L.E.M. Haas, internist-intensivist. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht; afd. Intensive Care: drs. M.C. Kerckhoffs en prof.dr. D.W. de Lange, internisten-intensivisten; prof.dr. D. van Dijk, anesthesioloog-intensivist; afd. Klinische Geriatrie: prof.dr. M.H. Emmelot-Vonk, klinisch geriater.

Contact L.E.M. Haas (lvlelyveld@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lenneke E.M. Haas ICMJE-formulier
Monika C. Kerckhoffs ICMJE-formulier
Marielle H. Emmelot-Vonk ICMJE-formulier
Dylan W. de Lange ICMJE-formulier
Diederik van Dijk ICMJE-formulier
Oudere patiënten op de Intensive Care

Ook interessant

Reacties