Acuut zieke patiënt met kanker: wel of niet naar IC?

Klinische praktijk
Lotte Firet
W.A.C. (Kristine) Koekkoek
Claudia Savelkoul
Annebeth W. Haringhuizen
D.H.T. (Dave) Tjan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D991
Abstract

Samenvatting

  • Van alle oncologische patiënten wordt 5-10% ooit opgenomen op de IC.
  • Medisch-oncologische patiënten worden meestal opgenomen vanwege respiratoire insufficiëntie of sepsis.
  • De mortaliteit van medisch-oncologische IC-patiënten is afgenomen naar gemiddeld 40%, met een grote spreiding per tumorsoort.
  • De belangrijkste prognostische factoren voor IC-overleving zijn: klinische conditie, ernst van de acute aandoening, tumorsoort en enkele specifieke oncologische condities.
  • Dit artikel beschrijft richtinggevende IC-opnamecriteria, onderverdeeld in drie groepen medisch-oncologische patiënten. Hoewel deze criteria niet gevalideerd zijn, kunnen ze wel ondersteuning bieden bij de afweging of een IC-behandeling wel of niet verantwoord is.
  • Een IC-trial kan uitkomst bieden bij onzekerheid over de prognose van een patiënt.
  • Vanwege het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs zijn de IC-opnamecriteria grotendeels gebaseerd op het oordeel van experts. Multidisciplinaire besluitvorming is daarom van belang.
  • Idealiter vindt besluitvorming over IC-behandeling vroegtijdig plaats in de eerste lijn of poliklinisch in de vorm van ‘advance care planning’.
Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Interne geneeskunde: drs. L. Firet, coassistent (thans: anios interne geneeskunde, Rijnstate, Arnhem); drs. W.A.C. Koekkoek, aios interne geneeskunde; drs. A.W. Haringhuizen, internist-oncoloog.

Afd. Intensive Care: drs. C. Savelkoul, anios intensive care; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist.

Contact drs. W.A.C. Koekkoek (koekkoekk@zgv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lotte Firet ICMJE-formulier
W.A.C. (Kristine) Koekkoek ICMJE-formulier
Claudia Savelkoul ICMJE-formulier
Annebeth W. Haringhuizen ICMJE-formulier
D.H.T. (Dave) Tjan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties