Sociale ongelijkheid: aangeboren of te voorkomen?

Opinie
Eric A.P. Steegers
Jasper V. Been
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D83
Abstract

Elders in dit tijdschrift wijzen De Laat en collega’s op de nadelige relatie tussen een lage sociaal-economische status (SES) van de moeder en de psychosociale ontwikkeling van haar kind op 5- en 6-jarige leeftijd.1 De gerapporteerde psychosociale problemen en gedragsproblemen waren groter naarmate het opleidingsniveau van de moeder lager was en het gezinsinkomen als minder toereikend werd ervaren. Dit onderzoek bevestigt de belangrijke negatieve invloed van sociale deprivatie op de gezondheid en ontwikkeling bij kinderen.2 Daarnaast toont het opnieuw dat ontwikkelingsproblemen vaker voorkomen na vroeggeboorte.

De auteurs roepen de jeugdgezondheidszorg op om extra alert te zijn op psychosociale problemen bij kinderen uit achterstandsgezinnen. Wij zijn het van harte eens met deze aanbeveling, maar wij vinden ook dat al eerder, namelijk tijdens of zelfs al vóór de zwangerschap, aandacht gegeven moet worden aan de risicofactoren die samenhangen met sociale achterstand.

We leven in een wereld van toenemende ongelijkheid. Hierin…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Rotterdam.

Prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog; dr. J.V. Been, kinderarts-fellow neonatologie en epidemioloog (tevens: afd. Neonatologie).

Contact prof.dr. E.A.P. Steegers (e.a.p.steegers@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Jasper V. Been ICMJE-formulier
Prematuur geboren en lage sociaal-economische status*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties