Meer psychosociale problemen op 5- en 6-jarige leeftijd?

Prematuur geboren en lage sociaal-economische status*

Onderzoek
Sanne A.A. de Laat
Marie-Louise Essink-Bot
Aleid G. van Wassenaer-Leemhuis
Tanja G.M. Vrijkotte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D34
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van het verband tussen de sociaal-economische status (SES) en psychosociale problemen bij prematuur en aterm geboren kinderen.

Opzet

Cohortstudie (‘Amsterdam born children and their development’(ABCD)-cohort).

Methode

Van 217 prematuur geboren kinderen (gemiddelde zwangerschapsduur: 34 weken) werden de scores van de ‘Strengths and difficulties questionnaire’ (SDQ) op 5- of 6-jarige leeftijd vergeleken met de SDQ-scores van 4336 aterm geboren kinderen. Verbanden tussen SDQ-scores en SES (opleidingsniveau moeder en ervaren financiële situatie) werden geanalyseerd met multivariabele lineaire regressie.

Resultaten

Moeders van prematuur geboren kinderen waren vaker lager opgeleid. De gemiddelde SDQ-totaalscore zoals gerapporteerd door moeders was significant hoger bij prematuur geboren kinderen (6,1; SD: 4,7) dan bij aterm geboren kinderen (5,2; SD: 4,1). Verschillen tussen prematuur en aterm geboren kinderen in SDQ-scores die waren gerapporteerd door leerkrachten, waren niet significant. Van de moeders van een prematuur kind rapporteerde 16,1% psychosociale problemen, vergeleken met 10,1% van de moeders van een aterm geboren kind. Een laag opleidingsniveau van de moeder en een inadequaat inkomen hingen statistisch significant samen met hogere SDQ-scores. Verschillen in de SDQ-scores tussen prematuur en aterm geboren kinderen waren het grootst in de groepen met hoog opgeleide moeders (verschil: 0,9; 95%-BI: 0,2-1,5) en met een meer dan adequaat inkomen (verschil: 0,9; 95%-BI: 0,3-1,6).

Conclusie

Prematuriteit heeft geen additioneel effect op het risico op psychosociale problemen bij kinderen van moeders met een laag opleidingsniveau of een inadequaat inkomen. Dit onderzoek ondersteunt de evidentie van de grote nadelige effecten van een lage SES op de psychosociale ontwikkeling.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in European Child & Adolescent Psychiatry (2015;epub: 12 november) met als titel ‘Effect of socioeconomic status on psychosocial problems in 5-to 6-year-old preterm- and term-born children: the ABCD study’. Afgedrukt met toestemming.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Sociale Geneeskunde: drs. S.A.A. de Laat, jeugdarts KNMG en aios maatschappij en gezondheid (tevens: GGD Hart voor Brabant); prof.dr. M.L. Essink-Bot, arts maatschappij en gezondheid; dr. T.G.M. Vrijkotte, epidemioloog.

Afd. Neonatologie: dr. A.G. van Wassenaer-Leemhuis, kinderarts.

Contact drs. S.A.A. de Laat (s.a.delaat@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sanne A.A. de Laat ICMJE-formulier
Marie-Louise Essink-Bot ICMJE-formulier
Aleid G. van Wassenaer-Leemhuis ICMJE-formulier
Tanja G.M. Vrijkotte ICMJE-formulier
Sociale ongelijkheid: aangeboren of te voorkomen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties