Ook na 19 jaar ondervinden families nog gevolgen

Impact van vroeggeboorte op het gezin

Onderzoek
Cynthia D.J. Kusters
Sylvia M. van der Pal
Gert J. van Steenbrugge
Lya S. den Ouden
Louis A.A. Kollée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5449
Abstract

Samenvatting

Doel

Vroeggeboorte kan bij ouders stress, angst en onzekerheid veroorzaken. Dit onderzoek geeft een beeld van de gevolgen op het gezinsleven op de lange termijn.

Opzet

Retrospectief vragenlijstonderzoek.

Methode

Ouders van 959 kinderen, in 1983 geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht onder de 1500 gram, werden benaderd toen hun kind 19 jaar werd. We onderzochten verschillende aspecten van het gezinsleven met een schriftelijke vragenlijst.

Resultaten

Van de ouders retourneerden 595 de vragenlijst (62%). Echtscheidingen vonden vaker plaats in gezinnen met een gehandicapt kind (26 vs. 14%). Onder werkende moeders (n = 257) en vaders (n = 506) werd bij 36% en 2% een negatieve invloed op de werksituatie gesignaleerd. Het hebben van een kind met een handicap was hierbij een risicofactor. Financiële problemen waren er in het 1e jaar bij 11% en na 19 jaar bij 4% van de gezinnen. Risicofactoren hiervoor waren een handicap, mannelijk geslacht van het kind en lage sociaal-economische status (SES) van de ouders. Bij 26% van de ouders was er in het 1e jaar verlies van vrienden en sociale activiteiten en 15% gaf aan dat zij in het 1e jaar onvoldoende steun van de omgeving kregen. Bij 4% waren er na 19 jaar nog negatieve sociale consequenties. Risicofactoren waren handicap, normaal geboortegewicht (geen dysmaturiteit), mannelijk geslacht en lage SES. Een negatieve invloed op beleving en acceptatie werd in het 1e jaar ervaren bij 28% en na 19 jaar nog bij 3%. Risicofactoren waren handicap, dysmaturiteit en mannelijk geslacht.

Conclusie

Vroeggeboorte heeft een grote impact op het gezin. Gezinnen met een gehandicapt kind ervaren vaker een negatieve invloed.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen.

Drs. C.D.J. Kusters, arts-assistent en epidemioloog; prof.dr. L.A.A. Kollée, kinderarts-neonatoloog.

TNO, Afd. Child Health, Leiden.

Dr. S.M. van der Pal, psycholoog en epidemioloog.

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, Leidschendam.

Dr. G.J. van Steenbrugge, biochemicus.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag.

Dr. L.S. den Ouden, kinderarts en epidemioloog.

Contact drs. C.D.J. Kusters (cynthiakusters@gmail.com)

Verantwoording

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de ouders van kinderen uit het POPS-cohort.
De Dutch POPS-19 Collaborative Study Group bestaat uit de volgende leden: TNO Quality of Life, Leiden (E.T.M. Hille, S.M. van der Pal, K.M. van der Pal-de Bruin, C. Kaal, G.H.W. Verrips, A. Rijpstra, S.P. Verloove-Vanhorick), AMC, Amsterdam (J.H. Kok, A. Ilsen, M. van der Lans, W.J.C. Boelen-van der Loo, T. Lundqvist, H.S.A. Heymans); UMC Groningen (E.J. Duiverman, W.B. Geven, M.L. Duiverman, L.I. Geven, E.J.L.E. Vrijlandt); UMC Maastricht (A.L.M. Mulder, A. Gerver); UMC St Radboud, Nijmegen (L.A.A. Kollée, L. Reijmers, R. Sonnemans); LUMC Leiden (J.M. Wit, F.W. Dekker, M.J.J. Finken); Erasmus MC Rotterdam (N. Weisglas-Kuperus, M.G. Keijzer-Veen, A.J. van der Heijden, J.B. van Goudoever); VUMC Amsterdam (M.M. van Weissenbruch, A. Cranendonk, H.A. Delemarre-van de Waal, L. de Groot, J.F. Samsom); UMC Utrecht (L.S. de Vries, K.J. Rademaker, E. Moerman, M. Voogsgeerd); MMC Veldhoven (M.J.K. de Kleine, P. Andriessen, C.C.M. Dielissen-van Helvoirt, I. Mohamed); Isala Klinieken Zwolle (H.L.M. van Straaten, W. Baerts, G.W. Veneklaas Slots-Kloosterboer, E.M.J. Tuller-Pikkemaat); Effatha Guyot Group, Zoetermeer (M.H. Ens-Dokkum); Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (G.J. van Steenbrugge).
Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5449; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 17 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Cynthia D.J. Kusters ICMJE-formulier
Sylvia M. van der Pal ICMJE-formulier
Gert J. van Steenbrugge ICMJE-formulier
Lya S. den Ouden ICMJE-formulier
Louis A.A. Kollée ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties