Trends onder 5- en 10-jarigen in Amsterdam tussen 2009-2010 en 2015-2016

Minder sociaal-emotionele problemen bij basisschoolkinderen

Onderzoek
G.G. (Gusta) Wachter
W.A. (Ilona) Steenkamer
C.L. (Leonie) van Vuuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1997
Abstract

Sociaal-emotionele problemen komen veel voor bij kinderen en kunnen leiden tot moeilijkheden in het dagelijks functioneren.1,2 Deze problemen, zoals hyperactiviteit, doen zich al op jonge leeftijd voor.3 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoren sociaal-emotionele problemen dan ook tot de grootste veroorzakers van ziektelast onder 5- tot 14-jarigen in Europa.4 Naarmate kinderen ouder worden en de pubertijd bereiken, nemen de prevalentie en de ernst van sociaal-emotionele problemen verder toe.5,6 Om sociaal-emotionele problemen te voorkomen en om de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van kinderen te bevorderen is het belangrijk dergelijke problemen vroegtijdig te signaleren en te behandelen.7

Samenvatting

Doel

Bepalen hoe de prevalentie van sociaal-emotionele problemen onder basisschoolkinderen in Amsterdam zich tussen schooljaar 2009-2010 en 2015-2016 heeft ontwikkeld en of deze trends verschillen tussen jongens en meisjes.

Opzet

Observationeel onderzoek.

Methode

Ouders van 5- en 10-jarige kinderen uit Amsterdam vulden in het kader van het preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheidszorg de ‘Strengths and difficulties questionnaire’ voor hun kind in (n = 64.143). De gegevens werden gewogen naar geslacht, etnische herkomst en sociaaleconomische status (SES) van het postcodegebied van het kind. Om trends in sociaal-emotionele problemen te bepalen schatten we de risicoratio met log-binominale regressie.

Resultaten

Het percentage 5- en 10-jarigen met sociaal-emotionele problemen in Amsterdam nam af tussen schooljaar 2009-2010 en 2015-2016, met uitzondering van hyperactiviteit onder 10-jarigen. Onder 5-jarigen was de daling het sterkst voor problemen met leeftijdsgenoten. Alleen de trend in gedragsproblemen verschilde tussen jongens en meisjes.

Conclusie

Sociaal-emotionele problemen onder 5- en 10-jarigen in Amsterdam nemen af. Om ervoor te zorgen dat deze positieve ontwikkelingen aanhouden is het van belang dat de gemeente blijft inzetten op het vroegtijdig herkennen en aanpakken van sociaal-emotionele problemen onder basisschoolkinderen. Om inzicht te krijgen in landelijke trends in sociaal-emotionele problemen is het nodig om meer onderzoek te verrichten met opeenvolgende metingen en eenzelfde valide meetinstrument.

Auteursinformatie

GGD Amsterdam, afd. Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie, Amsterdam: G.G. Wachter, MSc en W.A. Steenkamer, MSc, onderzoekers; ir. C.L. van Vuuren, MSc, onderzoeker-epidemioloog.

Contact W.A. Steenkamer (isteenkamer@ggd.amsterdam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 8 februari 2018

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1997

Auteur Belangenverstrengeling
G.G. (Gusta) Wachter ICMJE-formulier
W.A. (Ilona) Steenkamer ICMJE-formulier
C.L. (Leonie) van Vuuren ICMJE-formulier
Leonie van Vuuren
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties