Ervaringen na 2 jaar ‘Klaar voor een kind’

Perinatale gezondheid in Rotterdam

Perspectief
Semiha Denktaş
Gouke J. Bonsel
Eric A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4289
Abstract

Samenvatting

Op 1 januari 2009 ging het 10-jarige Rotterdamse programma ‘Klaar voor een kind’ van start. Het primaire doel van dit programma is de verbetering van perinatale uitkomsten door verbeterde, lijnoverstijgende, risicogeleide zorg. Uit de resultaten na 2 jaar concluderen wij dat bij veel zwangeren en aanstaande zwangeren kennis over perinatale risicofactoren ontbreekt. Wel zijn zij positief over preconceptiezorg. Via groepsvoorlichting zijn hoogrisicogroepen goed te bereiken; deelname aan individuele preconceptiezorgconsultaties is nog beperkt. Om risico’s tijdens de zwangerschap beter te screenen, ontwikkelden en testten wij een vernieuwd risicoscreeningsinstrument voor de eerste zwangerschapscontrole. Er was meer aandacht voor niet-medische risico’s, die vaak armoedegerelateerd zijn. De ervaringen uit ons Rotterdamse programma vormen een aanleiding om ook in andere Nederlandse gemeentes te experimenteren met programmatische preconceptiezorg, vernieuwde risicoselectie in de zwangerschap en met het bereiken van hoogrisicogroepen.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Verloskunde & Gynaecologie, subafd. Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Rotterdam.

Dr. S. Denktaş, psycholoog; prof.dr. G.J. Bonsel, epidemioloog (tevens: Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg en Hogeschool Rotterdam, Verloskunde Academie Rotterdam); prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog.

Contact dr. S. Denktaş (s.denktas@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het Erasmus MC, afd. Verloskunde & Gynaecologie, subafd. Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Rotterdam ontving subsidie van de gemeente Rotterdam voor deze studie en van het ministerie van VWS voor introductie van het programma op nationaal niveau.
Aanvaard op 29 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Semiha Denktaş ICMJE-formulier
Gouke J. Bonsel ICMJE-formulier
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties