Maatschappelijke valorisatie van kennis

Perspectief
Eric A.P. Steegers
Jasper V. Been
Derk A. Loorbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3109
Abstract

Samenvatting

Universitair medische centra worden er steeds vaker op aangesproken dat zij kennis meer moeten aanwenden ten behoeve van de maatschappij, in het bijzonder voor het welzijn en de gezondheid van de algemene bevolking. Maatschappelijke valorisatie, zoals dit genoemd wordt, is een nieuwe uitdaging voor onderzoekers en universiteiten. Dit kan en moet samengaan met toponderzoek. Onderdeel van valoriseren is het inrichten van het onderzoeksproces met maatschappelijke partijen rond complexe maatschappelijke opgaven. Door met elkaar de oorzaken van problemen en mogelijke oplossingen in de praktijk te onderzoeken, ontstaat inzicht in wat er nodig is om de volksgezondheid te verbeteren en in de rollen die de verschillende partijen hierin hebben. Wetenschappers moeten hiervoor wel uit hun vertrouwde omgeving komen en actief netwerkcontacten aangaan met de buitenwereld. Dat impliceert een actieve houding die gericht is op samenwerking en die gebruikmaakt van elkaars expertise. Men moet daar ervaring mee opdoen door in en met de praktijk te experimenteren.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Rotterdam: prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog; dr. J.V. Been, kinderarts-neonatoloog (tevens: afd. Kindergeneeskunde, divisie Neonatologie, en afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg). Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Science: prof.dr. D.A. Loorbach, transitiewetenschapper (tevens: Dutch Research Institute for Transitions).

Contact E.A.P. Steegers (e.a.p.steegers@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Jasper V. Been ICMJE-formulier
Derk A. Loorbach ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties