Samenvatting van de standaard 'Urineweginfecties' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
B. van Pinxteren
S.M. van Vliet
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:718-22
Abstract

Samenvatting

- De uit 1999 daterende NHG-standaard ‘Urineweginfecties’ is herzien.

- Voortaan worden niet alleen urineweginfecties die gepaard gaan met koorts als gecompliceerd beschouwd, maar ook alle urineweginfecties die vóórkomen bij mannen, zwangeren, kinderen en patiënten met afwijkingen aan de nieren of urinewegen, een verminderde weerstand of een verblijfskatheter.

- Als een vrouw de klachten herkent van een eerdere ongecompliceerde urineweginfectie, kan onder voorwaarden zonder aanvullend urineonderzoek behandeling worden ingesteld.

- Voor de diagnostiek van urineweginfecties gaat de voorkeur uit naar de nitriettest en de ‘dipslide’; de plaats van de leukotest is beperkt.

- Een urineweginfectie met een groep B-streptokok tijdens de zwangerschap vormt een indicatie voor intraveneuze antibiotische profylaxe tijdens de partus.

- De aanbevolen kuurduur voor nitrofurantoïne is verlengd van 3 naar 5 dagen.

- Toegenomen resistentie voor trimethoprim en de intentie het gebruik van fluorochinolonen voor de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties terug te dringen, vormden aanleiding om het middel fosfomycine op te nemen in de standaard.

- Naast medicamenteuze profylaxe kan ook het gebruik van cranberryproducten een plaats hebben bij de preventie van recidiverende urineweginfecties.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:718-22

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Hr.B.van Pinxteren, mw.S.M.van Vliet, hr.dr.Tj.Wiersma en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen.

Contact hr.B.van Pinxteren

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties