Rubella-epidemie in Nederland in 2004/'05: alertheid op congenitaal rubellasyndroom vereist

Onderzoek
S.J.M. Hahné
F. Abbink
R.S. van Binnendijk
W.L.M. Ruijs
J.E. van Steenbergen
H.E. de Melker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1174-8
Abstract

Samenvatting

Rubella is van volksgezondheidsbelang door de ermee samenhangende congenitale afwijkingen (congenitaal rubellasyndroom) indien deze wordt opgelopen tijdens de zwangerschap. Na het invoeren van universele rubellavaccinatie op de kinderleeftijd is de incidentie van rubella in Nederland sterk afgenomen. Sinds september 2004 verspreidt er zich echter een rubella-epidemie onder niet-gevaccineerden in Nederland. In de periode 1 september 2004-22 maart 2005 werden 166 personen met een rubella-infectie, onder wie 12 zwangere vrouwen, gemeld. Voor het merendeel van deze patiënten werd gemeld dat vaccinatie was afgewezen op grond van bevindelijk gereformeerde geloofsovertuiging. Alertheid op verspreiding buiten de ongevaccineerde, reformatorische bevolkingsgroep is van belang, aangezien deze een mogelijke indicatie is voor aanvullende maatregelen. Daarnaast is het ook van belang alert te zijn op het vóórkomen van congenitaal rubellasyndroom. Congenitale rubella-infectie kan zich manifesteren met zeer verschillende symptomen, van voorbijgaande of blijvende aard, die zich kunnen uiten vanaf de geboorte tot op volwassen leeftijd. Rubella en congenitaal rubellasyndroom, indien bevestigd met laboratoriumonderzoek, dienen verplicht gemeld te worden aan de lokale GGD. Internationaal is deze epidemie van belang gezien het risico op verspreiding naar het buitenland. De WHO stelt als doel de incidentie van congenitaal rubellasyndroom terug te brengen naar < 1/100.000 levendgeborenen. Werkers in de gezondheidszorg in Nederland moeten extra alert zijn op vroege detectie en melding van rubella.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1174-8

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektenbestrijding, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.S.J.M.Hahné, arts-epidemioloog; mw.F.Abbink en mw.dr.H.E.de Melker, epidemiologen; hr.R.S.van Binnendijk, viroloog en immunoloog.

GGD Rivierenland, Tiel.

Mw.W.L.M.Ruijs, arts infectieziekten.

Bureau Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding, Utrecht.

Hr.J.E.van Steenbergen, arts maatschappij en gezondheid en epidemioloog.

Contact mw.S.J.M.Hahn&eacute;

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties