Preventie in de eerste lijn*
Open

Van een individuele naar een systematische aanpak
Onderzoek
28-05-2015
Hedwig M.M. Vos, Iris M.A. Adan, François G. Schellevis en Antoine L.M. Lagro-Janssen
Aanvaard op 08-05-2015.
Gepubliceerd op 28-05-2015.
In print verschenen in week 23 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9191