Het dubbele gezicht van preventie in de eerste lijn; een conferentie over programmatische en casuïstische preventie

G.J. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2590-2

Hoewel er altijd belangstelling geweest is voor de mogelijkheden en de onmogelijkheden van preventie in de eerstelijnsgezondheidszorg, stond het onderwerp de laatste tijd weer wat extra in de aandacht. In februari van dit jaar publiceerde de Nationale Raad voor de Volksgezondheid een advies inzake de versterking van de preventie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat advies, gebaseerd op 2 onderzoeken van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPGTNO), zal verwerkt worden in de Beleidsbrief over preventie, waaraan op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt gewerkt. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben op verzoek van het ministerie een concept-voorstel inzake preventie in de huisartspraktijk op papier gezet en aan de leden voorgelegd. Verder publiceerde het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) onlangs de resultaten van onderzoek naar preventief handelen door de huisarts, gebaseerd op gegevens uit de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen…

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL), Postbus 1568, 3500 BN Utrecht.

Drs.G.J.Visser, sociaal wetenschappelijk onderzoeker.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties