'Volksgezondheid toekomst verkenning' 1997. V. Effecten van preventie

Perspectief
J. Jansen
L.J. Gunning-Schepers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1281-5
Abstract

Samenvatting

Ten behoeve van het rapport ‘Volksgezondheid toekomst verkenning 1997’ is gekeken naar de mogelijkheden om met primaire en secundaire preventie nog extra gezondheidswinst te behalen. Voor geselecteerde voorbeelden van 5 preventiemethoden (gezondheidsvoorlichting, vaccinaties, wet- en regelgeving, primaire preventie door gerichte medicatie en screening) zijn de werkzaamheid (gezondheidswinst onder ideale omstandigheden) en de doeltreffendheid (in de praktijk gerealiseerde gezondheidswinst) vergeleken. Er kan nog aanzienlijke gezondheidswinst worden behaald door interventies op (door leefstijl bepaalde) determinanten. Aanbevolen wordt om te streven naar een programmatische preventiestrategie, met aandacht voor het vaststellen van de juiste doelgroep, de geschiktste interventiestrategie, regelmatige toetsing van de doeltreffendheid, realiseren van een intersectorale aanpak en duidelijkheid over verantwoordelijkheden op centraal en decentraal niveau.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Ir.J.Jansen, epidemioloog.

Universiteit van Amsterdam, Instituut Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Mw.prof.dr.L.J.Gunning-Schepers, epidemioloog.

Contact ir.J.Jansen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties