De influenza-carrousel
Open

Stand van zaken
28-05-2015
Joost Zaat

Het NIVEL liet ons het volgende weten:

‘Tot onze spijt moeten wij u melden dat wij zeer recent een fout ontdekt hebben in de gegevens waarop de figuren van het wekelijkse NIVEL surveillance bulletin zijn gebaseerd. [...] In de figuren waarin een indeling in vier leeftijdsgroepen is weergegeven zijn de gepresenteerde cijfers voor pneumonie voor de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder in werkelijkheid hoger dan gepresenteerd. De leeftijdspecifieke cijfers voor influenza-achtig ziektebeeld waren wel correct.’

Een rectificatie en verbeterde figuren kunt u HIER vinden, de strekking van onderstaande artikel blijft overeind.


Deze maand bestellen circa 9000 huisartsen griepvaccins bij de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). In oktober en november enten zij daarmee circa 3,5 miljoen Nederlanders in, gezonde 60-plussers en patiënten met risicoaandoeningen zoals COPD, hart-vaatziekten en diabetes mellitus. Het advies van de SNPG is elk jaar hetzelfde: ‘Bestel ongeveer zoveel vaccins als vorig jaar tenzij u veel overhield.’ Met een druk op de knop kiezen praktijkondersteuners het aantal vaccins en de gewenste afleverdatum. In september gaan de standaarduitnodigingen met een voorlichtingsfolder vrijwel automatisch de deur uit en te zijner tijd komt een busje de vaccins afleveren. Middagje prikken, uitnodigingsbrieven scannen en aan het eind van het jaar declareren. In 2014 kreeg de huisarts 10,46 euro per prik en dat is 1,43 euro meer dan voor een consult van 10 min. Het is allemaal routine, zoals zoveel in de zorg. De totale campagne kost elk jaar 57 miljoen euro.

Helemaal geruisloos is die ...