Griepvaccinatie, nu ook vanaf de leeftijd van 60 jaar

Perspectief
J.M.D. Galama
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2302-4
Abstract

Onlangs meldde mijn vrouw dat op haar werk voortaan jaarlijks een griepspuit wordt aangeboden om het ziekteverzuim terug te dringen. ‘Moet ik daar aan meedoen? ‘vroeg ze. ‘Beslist!’ mompelde ik vanachter mijn krant. ‘Maar ik voel er niets voor, ik heb nooit griep, ben kerngezond en zo’n griepje kan toch geen kwaad.’ Zo dwong ze mij achter mijn krant vandaan. Wat te antwoorden?

Momenteel worden huisartsen en artsen van arbodiensten geconfronteerd met de vraag of men zich nu wel of niet moet laten inenten, zeker, nu de doelgroepen voor griepvaccinatie met 2 nieuwe categorieën zijn uitgebreid, te weten: (a) gezonde personen in de leeftijd 60-64 jaar en (b) personeel in de gezondheidszorg met direct contact met patiënten of bewoners van instellingen (www.gr.nl/pdf.php?ID=1509&p=1).1 2 De groep van 60-64-jarigen zal straks door de huisarts worden ingeënt, waarbij de organisatie valt onder het Nationale Programma Grieppreventie. Het gaat om een uitbreiding met…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, sectie Virologie (MMB 440), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.J.M.D.Galama, arts-microbioloog (j.galama@mmb.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Bij het artikel van Galama (2008:2302-4) klopt het bijschrift niet van de fraaie figuur die de incidentie van influenza-achtige ziektebeelden (IAZ's) van 38 opeenvolgende seizoenen weergeeft (bl. 2303). Er staat 'tot en met het seizoen 2002/'3', maar in de figuur staan de seizoenen tot en met 2008 weergegeven. Ook was het beter geweest om de bron van de figuur duidelijker te noemen in het artikel. De griepincidentie wordt namelijk al vanaf 1970 gemeten door 45 over Nederland verspreide huisartspraktijken, die samen het netwerk van de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations (CMR) van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) vormen. De incidentie en de uitkomsten van neus- en keelmonsters van patiënten met IAZ wordt wekelijks weergegeven op www.nivel.nl/griep. Het is volgens mij een omissie dat deze informatieve website over griep niet in het artikel genoemd wordt. Utrecht, december 2008 Gé Donker, huisarts en epidemioloog projectleider CMR peilstations NIVEL

Collega Donker heeft volkomen gelijk dat het bijschrift niet correspondeert met de (later bijgewerkte) figuur. Aan zijn opmerking over het NIVEL heb ik niets toe te voegen. Nijmegen, december 2008 Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, sectie Virologie, Nijmegen Prof.dr. Jochem M.D. Galama, arts-microbioloog

R.A.
Mullaart

Nijmegen, november 2008,

Collega Galama (2008:2302-4) breekt een lans voor het opschroeven van de tegenwoordig lage graad van vaccinatie tegen influenza. Grosso modo betoogt Galama dat een verminderde influenza-activiteit gedurende de laatste jaren en met het onterecht over één kam scheren van influenza-achtige aandoeningen en influenza debet zijn aan een geringe vaccinatiebereidheid, ook onder werkers in de gezondheidszorg. Lezing van het artikel roept bij mij de vraag op of Galama’s argumenten de weigerachtigen zullen vermurwen. Niets menselijks is ook de sceptici vreemd. Eén van die menselijkheden is eigenbelang en dit zal gezien de reputatie die influenza heeft (onschuldige aandoening, behalve bij risicogroepen) in de ogen van velen niet met vaccinatie gediend zijn. Wellicht zou het helpen erop te wijzen dat uit het oogpunt van de volksgezondheid een hoge vaccinatiegraad zeker profijtelijk is.

R.A. Mullaart
J.M.D.
Galama

Nijmegen, november 2008,

Met mijn artikel heb ik beoogd om huisartsen en artsen van arbodiensten achtergrondinformatie te verschaffen omdat de effectiviteit van griepvaccinatie ter discussie staat. Objectiviteit heeft daarbij geprevaleerd boven het streven weigerachtigen en sceptici te vermurwen, zoals collega Mullaart het stelt. Hij wijst er verder op dat eigenbelang, gezien de reputatie van influenza als onschuldige aandoening, volgens velen niet met vaccinatie gediend zal zijn. Gelukkig is het begrip ‘eigenbelang’ subjectief en dit leidt onder de doelgroepen tot een van de hoogste entingspercentages ter wereld, zij het met uitzondering van werkers in de gezondheidszorg. Of een hoge vaccinatiegraad uit oogpunt van de volksgezondheid profijtelijk is, staat allerminst vast. Wel staat vast dat een hoge vaccinatiegraad onder werkers in de gezondheidszorg en in instellingen profijtelijk is voor de patiënt en de cliënt in de instelling.

J.M.D. Galama