De standaard 'Influenza en influenzavaccinatie' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde

Opinie
R.M. Hopstaken
J.W.L. Cals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2108-10
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2111, 2113, 2116 en 2138.

Over een paar weken staan bij alle huisartsenpraktijken in Nederland de patiënten weer op de stoep voor hun jaarlijkse griepprik. Met de dit jaar verschenen herziene richtlijn ‘Influenza en influenzavaccinatie’ zal de groep patiënten met een indicatie voor deze vaccinatie anders zijn dan in voorgaande jaren.1 In dit artikel bespreken wij de belangrijkste veranderingen en besteden wij aandacht aan de diagnostische overwegingen bij griepachtige ziektebeelden; ook gaan wij in op de verantwoordelijkheden als zorgverlener voor de patiënten.

leeftijdsgrens griepvaccinatie voor gezonde ouderen

De belangrijkste wijziging in de herziene standaard is een verlaging van de leeftijdsgrens van 65 naar 60 jaar voor de indicatie voor influenzavaccinatie. Dit besluit is gebaseerd op de conclusies van een observationeel onderzoek naar morbiditeit en mortaliteit tijdens influenzaperioden, dat in opdracht van de Gezondheidsraad is uitgevoerd. In de groep 60-65-jarigen kwamen…

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht.

Hr.dr.R.M.Hopstaken, huisarts (tevens: Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, Gezondheidscentrum Meerhoven, Postbus 8799, 5605 LT Eindhoven); hr.drs.J.W.L.Cals, onderzoeker en arts in opleiding tot huisarts.

Contact hr.dr.R.M.Hopstaken (rogier.hopstaken@hag.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties