Standaarden en praktijkaccreditering: hoogtepunten van 50 jaar kwaliteitsbeleid van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Perspectief
C.J. In ’t Veld
R.P.T.M. Grol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2916-9
Abstract

Samenvatting

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is 50 jaar geleden opgericht als antwoord op een dreigende marginalisering van de huisartsgeneeskunde. Het NHG maakt zich sterk voor een goede kwaliteit van de huisartsgeneeskunde door het vertalen van wetenschappelijke inzichten en gegevens naar de praktijk. De NHG-standaarden vormen de kern van het beleid; een samenhangend pakket van bij- en nascholingsmaterialen ondersteunt de invoering in de praktijk. De NHG-praktijkaccreditering is een nieuwe manier om kwaliteit te meten en verbeteringen te bereiken. Deze praktijkaccreditering is de basis voor de verlening van een keurmerk aan huisartspraktijken.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2916-9

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Implementatie, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Hr.C.J.in ’t Veld, huisarts.

Radboud Universiteit, Centre for Quality of Care Research (WOK), Nijmegen.

Hr.prof.mr.dr.R.P.T.M.Grol, psycholoog.

Contact hr.C.J.in ’t Veld (c.intveld@nhg.org)

Ook interessant

Reacties