Standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
S. Thomas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2135-8
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2124 en 2139.

De wetenschappelijke vereniging van huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), publiceert sinds 1989 in haar maandblad Huisarts en Wetenschap zogenoemde NHG-standaarden. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor het handelen van huisartsen, opgesteld door de beroepsgroep zelf. NHG-standaarden hebben enkele specifieke kenmerken waarmee ze zich onderscheiden van andere normstellende omschrijvingen zoals consensusuitspraken en protocollen.1 Tijdens hun ontwikkeling wordt de haalbaarheid nader bekeken en zo spoedig mogelijk na publikatie worden ze van aanvullend nascholingsmateriaal voorzien. Daarnaast verschijnen er aan de NHG-standaarden aangepaste patiëntenfolders.

Het NHG-standaardenbeleid, tot uitdrukking komend in een regelmatige produktie van 8-10 standaarden per jaar, met daaromheen een veelheid van ondersteunende activiteiten, is momenteel de belangrijkste kwaliteitsbevorderende activiteit van het NHG. In de huisartsenwereld is dit beleid snel geaccepteerd, daarbuiten is het nog weinig bekend. Op een vorig jaar gehouden symposium over samenwerking – tussen vertegenwoordigers van de eerste…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Dr.S.Thomas, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties