Orthostatische hypotensie bij de oudere patiënt

Stand van zaken
13-02-2018
Jurgen A.H.R. Claassen
Aanvaard op 27-10-2017.
Gepubliceerd op 13-02-2018.
In print verschenen in week 11 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1943