Orthostatische hypotensie bij bejaarden

Klinische praktijk
J.W.M. Lenders
W.H.L. Hoefnagels
Th. Thien
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1252-4

Inleiding

Orthostatische hypotensie (OH) is geen ziekte maar een symptoom van een ziekte of een bijwerking van medicamenteuze therapie. OH kan worden gedefinieerd als een daling van de systolische bloeddruk van ? 25 mmHg en van de diastolische bloeddruk van ? 10 mmHg die minstens 1 minuut aanhoudt na het gaan staan. Deze grenswaarde van 25 mmHg is arbitrair. In de literatuur worden waarden van zowel 20, 25 als 30 mmHg gehanteerd. Het 95-betrouwbaarheidsinterval voor de verandering van de systolische bloeddruk loopt globaal van -20-10 mmHg.1 Het lijkt toch aan te bevelen om als grenswaarde 25 mmHg aan te houden, mede gezien de grote van-dag-tot-dag-variabiliteit van de bloeddrukverandering bij gaan staan. Er moet sprake zijn van een meer permanente bloeddrukverlaging in staande houding. De sneller optredende voorbijgaande bloeddrukdaling in de eerste 10 seconden na opstaan, die bij iedereen in meer of mindere mate optreedt, valt in feite buiten deze…

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: dr.J.W.M.Lenders en dr.Th. Thien, internisten.

Afd.Geriatrie: dr.W.H.L.Hoefnagels, internist.

Contact dr.J.W.M.Lenders

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties