Operatieve behandeling van primaire hyperparathyreoïdie in dagbehandeling

Klinische praktijk
Tessa M. van Ginhoven
Wanda Geilvoet
Wouter W. de Herder
Casper H.J. van Eijck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4408
Abstract

Samenvatting

  • De standaardbehandeling voor primaire hyperparathyreoïdie is minimaal invasieve operatieve verwijdering van het hyperfunctionerende bijschildklierweefsel.

  • De minimaal invasieve benadering wordt in het buitenland vaak in dagbehandeling toegepast.

  • Patiënten met een primaire hyperparathyreoïdie komen in aanmerking voor een operatie in dagbehandeling als het operatierisico laag is en de locatie van het bijschildklieradenoom overeenkomt in verschillende beeldvormende onderzoeken.

  • Van de 20 patiënten met primaire hyperparathyreoïdie die in ons ziekenhuis de dagbehandeling ondergingen, meldden 5 zich daags na de operatie op de SEH met tintelingen, maar slechts 1 van hen had een lichte hypocalciëmie.

  • Dit relatief hoge aantal SEH-bezoeken kan een gevolg zijn van de strikte instructies aan de patiënten, of van een snelle daling van de calciumconcentraties in serum, zelfs als er geen sprake was van hypocalciëmie.

  • Calciumsuppletie is goedkoop en ongevaarlijk en kan wellicht het aantal SEH-bezoeken na chirurgische dagbehandeling van hyperparathyreoïdie reduceren.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: dr. T.M. van Ginhoven, aios heelkunde; prof.dr. C.H.J. van Eijck, chirurg.

Afd. Inwendige geneeskunde, sector Endocrinologie: W. Geilvoet, verpleegkundig specialist; prof.dr. W.W. de Herder, internist.

Contact dr. T.M. van Ginhoven (t.vanginhoven@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Tessa M. van Ginhoven ICMJE-formulier
Wanda Geilvoet ICMJE-formulier
Wouter W. de Herder ICMJE-formulier
Casper H.J. van Eijck ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties