Lithium-geïnduceerde hyperparathyreoïdie

Klinische praktijk
Bernard M. Houweling
Bas A. Twigt
Eline J. Regeer
Ralph W. Kupka
Gerlof D. Valk
Menno R. Vriens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4091
Abstract

Dames en Heren,

Lithium is ruim 60 jaar na zijn herontdekking als psychofarmacon nog steeds een van de preparaten van 1e keuze bij de behandeling van diverse psychiatrische aandoeningen, met name van de bipolaire stemmingsstoornis.1 Lithium is vooral bij langdurig gebruik een succesvolle stemmingsstabilisator, maar kan juist dan gepaard gaan met bijwerkingen als nierfunctiestoornissen en hypothyreoïdie. Een veel minder bekende bijwerking, die voor het eerst in 1973 en ook al eens in dit Tijdschrift werd beschreven, is een lithium-geïnduceerde hyperparathyreoïdie.2,3 Deze bijwerking wordt gemakkelijk gemist en kan daardoor leiden tot een aanzienlijke vertraging bij het stellen van deze diagnose (‘doctor’s delay’), zoals zal blijken uit deze klinische les.4

Patiënt A, een 51-jarige vrouw, presenteerde zich met al langer bestaande klachten van moeheid en lusteloosheid. Ze gebruikte sinds 10 jaar lithium, nadat bij haar de diagnose ‘bipolaire stoornis’ (type I) was vastgesteld. Sindsdien was haar psychiatrisch beeld…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Afd. Heelkunde: B.M. Houweling, MSc , arts-onderzoeker (thans: anois, Diakonessenhuis, afd. Heelkunde, Utrecht); dr. M.R. Vriens, chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. G.D. Valk, internist-endocrinoloog.

Diakonessenhuis, afd. Heelkunde, Utrecht.

Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg, Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen, Utrecht.

Dr. E.J. Regeer, psychiater.

VU Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Prof. dr. R.W. Kupka, psychiater.

Contact dr. M.R. Vriens (mvriens@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waarvoor E.J. Regeer werkzaam is, ontving vergoedingen voor het geven van lezingen (AstraZeneca, Bristol-Meyers Squibb). R.W. Kupka ontving royalty’s van uitgeverij ‘de Tijdstroom’. Het instituut waarvoor hij werkzaam is, ontving vrij te besteden onderzoeksgelden en kreeg vergoedingen voor lezingen op symposia. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 8 januari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties