Lithium, alleen verantwoord met zorgvuldige controle
Open

Klinische les
30-04-2014
Rocco Hoekstra, Arjan M. van Alphen en Tessa M. Bosch

Dames en Heren,

Lithium is het middel van eerste keus voor de onderhoudsbehandeling van een bipolaire stoornis. In 2012 gebruikten in Nederland 30.949 mensen lithiumzouten (bron: GIPdatabank van College voor Zorgverzekeringen, november 2013). De meeste artsen die het middel voorschrijven weten dat bij lithiumgebruik controle moet plaatsvinden. Minder bekend is op welke wijze en hoe uitgebreid zij patiënten moeten controleren of waar zij daar informatie over kunnen vinden. Hierdoor worden intoxicaties soms niet of laat opgemerkt en worden schadelijke neveneffecten niet onderkend. Wij illustreren dit aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 47-jarige vrouw, meldt zich op onze polikliniek Psychiatrie met sinds 8 maanden bestaande constante vermoeidheid, spierschokken en een gevoel van elektrische stroompjes door haar armen en benen. Ook heeft zij moeite duidelijk te spreken. De fijne motoriek is verminderd, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in haar handschrift, dat klein en onduidelijk is. Zij vertelt dat zij somber is, maar de lichamelijke ...