Hypercalciëmie door lithiummedicatie bij een patiënte met een bipolaire affectieve stoornis

Klinische praktijk
A.H. Mudde
R. Kok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2549-51
Abstract

Samenvatting

Bij een 68-jarige vrouw die wegens recidiverende depressie lithiumcarbonaat gebruikte, werd een verband tussen hypercalciëmie en lithiumgebruik door aanvullend onderzoek waarschijnlijk gemaakt. Er was een significante lineaire correlatie tussen de calcium- en lithiumconcentraties in het serum (y = 2,38 0,37x;r = 0,36; p = 0,009) en een omgekeerde correlatie tussen de ratio van de calcium- en creatinine-excretie in de 24-uursurine en de serumlithiumconcentratie (y = 0,80 – 0,22x; r = 0,43; p = 0,030). Een verband tussen hypercalciëmie en lithiumgebruik is eerder beschreven. Mogelijk is er een samenhang met een effect van lithium op de bijschildklieren en (of) de nier.

Auteursinformatie

Slingeland Ziekenhuis, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem. –

Afd. Interne Geneeskunde: A.H.Mudde, internist.

Afd. Psychiatrie: R.Kok, zenuwarts.

Contact A.H.Mudde

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties