Effectieve intraoperatieve detectie van een bijschildklieradenoom met een gammaprobe na injectie van technetium-99m-sestamibi bij 5 patiënten

Klinische praktijk
P.L. Remijnse
R.P.A. Boom
C. Rustemeijer
H.J. Pijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2464-8
Abstract

Samenvatting

Bij de meeste patiënten met primaire hyperparathyreoïdie is de oorzaak een enkel adenoom. Bij 5 patiënten (2 mannen van 74 en 78 en 3 vrouwen van 78, 58 en 73 jaar) werd een halsoperatie uitgevoerd met een recentelijk geïntroduceerde verfijning: er vond intraoperatieve detectie van radioactief gelabelde bijschildklieradenomen plaats met behulp van een gammaprobe na intraveneuze injectie van technetium-99m(99mTc)-sestamibi. Bij 2 patiënten ging het om een heroperatie in dit gebied. Bij alle patiënten werd 1 adenoom verwijderd en bij allen daalden de postoperatieve calciumspiegels naar normale waarden. De tijd tussen het begin van de operatie en het uitnemen van het adenoom was 13-25 min, aanzienlijk korter dan bij een bilaterale halsexploratie. Dit gold ook voor de patiënten met een heroperatie. De beschreven intraoperatieve detectie van radioactief gelabelde bijschildklieradenomen was effectief en beperkte de omvang van de ingreep, waardoor de operatieduur werd bekort en de kans op complicaties werd verminderd, conform eerdere literatuurgegevens.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Amstelveen, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: P.L.Remijnse, assistent-geneeskundige; C.Rustemeijer, internist.

Afd. Heelkunde: dr.R.P.A.Boom, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Nucleaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.H.J.Pijpers, nucleair-geneeskundige.

Contact dr.R.P.A.Boom (boomhartog@wxs.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties