De diagnostiek en behandeling van primaire hyperparathyreoïdie

Stand van zaken
11-12-2017
Willemijn Y. van der Plas, Milou E. Noltes, Anouk W.M.A. Schaeffers, Adrienne H. Brouwers, Anouk N.A. van der Horst-Schrivers en Schelto Kruijff
  • Primaire hyperparathyreoïdie (pHPT) wordt gekenmerkt door een verhoogde calciumconcentratie in serum bij een verhoogde concentratie of onvoldoende suppressie van parathormoon.
  • De incidentie van pHPT is in de afgelopen jaren toegenomen, onder andere doordat de serumcalciumconcentratie steeds frequenter routinematig wordt bepaald, bijvoorbeeld in het kader van een postmenopauzale screening.
  • De klassiek beschreven symptomen van pHPT, ‘bones and stones’, worden tegenwoordig lang niet bij iedere patiënt met pHPT gezien.
  • Het stellen van de diagnose ‘pHPT’ berust alleen op biochemisch onderzoek en niet op beeldvormende onderzoeken.
  • Adequaat beeldvormend onderzoek bestaat in eerste instantie uit echografie van de hals en technetium-99m-sestamibi-scintigrafie met SPECT-CT. Dit onderzoek is noodzakelijk om de locatie van de bijschildklieradenomen in beeld te brengen en een minimaal invasieve parathyreoïdectomie mogelijk te maken.