18F-fluorocholine-PET-CT bij hyperparathyreoïdie

Klinische praktijk
Wouter P. Kluijfhout
Menno R. Vriens
Inne H.M. Borel Rinkes
Gerlof D. Valk
John M.H. de Klerk
Bart de Keizer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8840
Abstract

Bijdragen in de rubriek Nieuwe technieken gaan over technische mogelijkheden binnen de geneeskunde die nieuw zijn, zodat er nog niet veel bewijs is, maar waarbij de beschikbare feiten toch zo interessant zijn, dat lezers de informatie nuttig zullen vinden. Of de beschreven technieken na verder onderzoek uiteindelijk tot de gangbare medische praktijk zullen gaan behoren, zal moeten blijken.

Samenvatting

18F-fluorocholine(FCH)-PET-CT is een nieuw soort scan voor het lokaliseren van afwijkende bijschildklieren bij patiënten met primaire hyperparathyreoïdie. PET-CT is een combinatiescan die gebruikmaakt van zowel fysiologische informatie vanuit de PET-scan als anatomische informatie vanuit de CT-scan. Er is een verhoogde opname van de radio-isotoop 18F-fluorocholine in afwijkende bijschildklieren. Vanwege de goede resolutie van de PET-CT kan de scan ook afwijkende bijschildklieren lokaliseren wanneer de huidige beeldvormende technieken tekortschieten. Dit stelt de chirurg in staat om gericht en minimaal invasief te opereren. Hiermee kan worden voorkomen dat de patiënt een uitgebreidere operatie moet ondergaan met meer risico’s of dat de patiënt medicijnen moet slikken die bijwerkingen hebben. Hoewel het wetenschappelijke bewijs nog schaars is, zijn de voorlopige resultaten veelbelovend. Doordat elk ziekenhuis met een PET-CT de scan kan uitvoeren, is de verwachting dat het gebruik van FCH-PET-CT zal toenemen bij patiënten met primaire hyperparathyreoïdie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Endocriene en Oncologische Chirurgie: drs. W.P. Kluijfhout, aio; prof.dr. M.R. Vriens en prof.dr. I.H.M. Borel Rinkes, chirurgen.

Afd. Endocrinologie en Interne Geneeskunde: prof.dr. G.D. Valk, internist-endocrinoloog.

Afd. Nucleaire Geneeskunde en Radiologie: dr. B. de Keizer, nucleair geneeskundige.

Meander Medisch Centrum, afd. Nucleaire Geneeskunde, Amersfoort.

Dr. J.M.H. de Klerk, nucleair geneeskundige.

Contact dr. B. de Keizer (b.dekeizer@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter P. Kluijfhout ICMJE-formulier
Menno R. Vriens ICMJE-formulier
Inne H.M. Borel Rinkes ICMJE-formulier
Gerlof D. Valk ICMJE-formulier
John M.H. de Klerk ICMJE-formulier
Bart de Keizer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties