Effectief bij de lokalisatie van afwijkende bijschildklieren

18F-fluorocholine-PET-CT-scan

5 jaar later
Wouter P. Kluijfhout
Menno R. Vriens
Inne H.M. Borel Rinkes
Bart de Keizer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5468
Abstract

Welke techniek?

De 18F-fluorocholine-(FCH)-PET-CT-scan werd 5 jaar geleden geïntroduceerd in Nederland als nieuwe techniek voor de lokalisatie van afwijkende bijschildklieren.1 De superieure sensitiviteit ten opzichte van conventionele beeldvormende onderzoeken heeft ervoor gezorgd dat de FCH-PET-CT-scan inmiddels uitgebreid wordt toegepast in binnen- en buitenland.

Wat is er inmiddels bekend over de effectiviteit?

De meest gebruikte conventionele beeldvormende onderzoeken voor de lokalisatie van afwijkende bijschildklieren zijn echografie en 99mTc-sestamibi-scintigrafie (sestamibi-scan). Het probleem is dat deze onderzoeken beide een sensitiviteit hebben van ongeveer 75% en een afwijkende bijschildklier soms niet kunnen lokaliseren. In dat geval kan de chirurg geen minimaal invasieve operatie uitvoeren. Wanneer de uitslag van de conventionele beeldvormende technieken negatief is of geen uitsluitsel geeft, kan met een FCH-PET-CT-scan bij 77% van de patiënten een afwijkende bijschildklier toch worden gelokaliseerd.2 Een onderzoek onder patiënten die een bijschildklierextirpatie hadden ondergaan en bij wie de calciumconcentratie in het bloed…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht: Afd. Heelkunde: dr. W.P. Kluijfhout, aios chirurgie; prof.dr. M.R. Vriens en prof.dr. I.H.M. Borel Rinkes, chirurgen. Afd. Nucleaire geneeskunde en Radiologie: dr. B. de Keizer, radioloog en nucleair geneeskundige.

Contact B. de Keizer (b.dekeizer@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter P. Kluijfhout ICMJE-formulier
Menno R. Vriens ICMJE-formulier
Inne H.M. Borel Rinkes ICMJE-formulier
Bart de Keizer ICMJE-formulier
Bart de Keizer
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties