Oogheelkundige complicaties door het dragen van contactlenzen

Klinische praktijk
B.C.P. Polak
C.C. Kok-van Alphen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1791-3

Contactlenzen zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Het dragen van zowel harde als zachte contactlenzen, om kosmetische of therapeutische redenen aangemeten, kan soms aanleiding geven tot ernstige complicaties. Bij enkele patiënten kan een blijvende daling van het gezichtsvermogen het gevolg zijn. Beide types lenzen geven een verminderde gevoeligheid van de cornea. Tot de harde contactlenzen worden ook de meer voor zuurstof permeabele lenzen gerekend, die een verbeterde oxygenatie van de cornea geven en minder astigmatisme veroorzaken. De ernstigste complicaties worden veroorzaakt door infecties. Met name zachte contactlenzen zijn in dit opzicht berucht. Veel narigheid kan worden voorkomen door goede informatie vooraf te geven en door regelmatige controle tijdens het dragen van contactlenzen. Aangezien veel dragers van contactlenzen zich met complicaties in eerste instantie tot de huisarts wenden, is het zinvol om een overzicht te geven van de meest voorkomende problemen en om de rol van de…

Auteursinformatie

Oogziekenhuis (tevens afd. Oogheelkunde van de Erasmus Universiteit), Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam.

Mw.dr.B.C.P.Polak, oogarts.

Prof.dr.C.C.Kok-van Alphen, emeritus-hoogleraar in de oogheelkunde, Oegstgeest.

Contact mw.dr.B.C.P.Polak

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

W.A.J.
Hoefnagels

Amsterdam, oktober 1986,

Naar aanleiding van het artikel van Polak et al. (1986;1791-3) zou ik nog op de volgende complicatie willen wijzen. Door het verdwijnen van de contactlens achter het bovenste ooglid kan een eenzijdige ptosis ontstaan, die kan leiden tot overbodig neurologisch onderzoek. Soms is noch de patiënt, noch de oogarts zich er namelijk van bewust dat een ‘verloren’ contactlens de oorzaak kan zijn van een eenzijdige ptosis.1

W.A.J. Hoefnagels
Literatuur
  1. Yassin JG, White RH, Shannon GM. Blepharoptosis as a-complication of contact lens migration. Am J Ophthalmol 1971; 72: 536-7.

Oegstgeest, oktober 1986,

Collega Hoefnagels wijst terecht op het ontstaan van ptosis door een ‘verdwaalde’ contactlens. Bij contactlensdragers kan een blepharoptosis ontstaan, die soms het gevolg is van een disinsertie en een recessie van de aponeurosis van de M. levator palpebrae.1 Een verschoven contactlens kan veel narigheid veroorzaken en het is niet altijd gemakkelijk de contactlens terug te vinden; in zeldzame gevallen kan een zwelling ontstaan, die doet denken aan een chalazion.2 Door de patiënt omlaag te laten kijken en het bovenooglid om te stulpen, zal het meestal lukken de contactlens te voorschijn te brengen. Indien de lens niet wordt teruggevonden in de fornices, is het soms moeilijk de patiënt te overtuigen van het feit dat de lens werkelijk is zoek geraakt.

B.C.P. Polak
C.C. Kok-van Alphen
Literatuur
  1. Epstein G, Putterman AM. Acquired blepharoptosis secondary to contact-lens wear. Am J Ophthalmol 1981; 91: 634-9.

  2. Kleberger E. Prätarsale Haftschale unter dem Bilde eines Chalazions. Klin Monatsbl Augenheilkd 1974; 165: 342-3.