De wegwerp-contactlens

Opinie
W.H. Beekhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2402-3

In het midden van de jaren zeventig zijn zachte, langdurig te dragen (‘extended wear’) contactlenzen geïntroduceerd.1 Deze lenzen kunnen onafgebroken, 24 uur per dag, meestal gedurende 1-12 weken achtereen worden ingehouden. Dan wordt de lens uitgenomen en schoongemaakt, of vervangen door een nieuw exemplaar.

Het gebruik van extended wear-contactlenzen heeft vooral in de V.S. een grote vlucht genomen; naar schatting zijn er thans 4,5 miljoen dragers.2 In Europa is deze trend in Groot-Brittannië en Scandinavië gevolgd, maar in Nederland is dit type lenzen destijds niet op uitgebreide schaal in gebruik geraakt. De reden voor de terughoudendheid om op kosmetische indicatie dit type contactlenzen aan te passen, is het toenemende aantal berichten over complicaties als gevolg van het dragen van deze contactlenzen. Niet alleen cornea-oedeem en cornea-endotheelveranderingen, maar vooral cornea-infecties vormen een groep van zorgelijke complicaties.3-5 Factoren die bijdragen tot het ontstaan van een corneaulcus onder een extended…

Auteursinformatie

Oogziekenhuis, tevens afd. Oogheelkunde van de Erasmus Universiteit, Postbus 70030, 3000 LM Rotterdam.

W.H.Beekhuis, oogarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Zaandam, januari 1989,

Met de conclusie van het artikel van collega Beekhuis kan ik het volledig eens zijn (1988;2402-3). Ik zou alleen graag nog een waarschuwend geluid willen laten horen, teneinde patiënten, artsen en contactlensspecialisten met nog meer klem te waarschuwen voor de eventuele risico's die de ogen van zachtecontactlensdragers bedreigen.

Het grote gevaar van de wegwerp(zachte)-contactlens is dat als de fabrikant niet voldoende kan afzetten via de medische kanalen, ze ongetwijfeld de lenzen op andere wijze gaat aanbieden. De kans bestaat dan dat oogartsen en contactlensspecialisten hun grip op de juiste indicatie en aanpassing volkomen kwijt zijn. De zachte-contactlensmarkt in Amerika heeft overigens een gevoelige klap gekregen na publikaties over AIDSvirus in traanvloeistof en Acanthamoeba-infecties van de cornea.

Onlangs heeft een andere fabrikant van zachte contactlenzen in Nederland een variant geïntroduceerd; nl. het zogenaamde Zachte Contactlens Plan. Per halfjaar kan de patiënt nu de zachte lenzen vervangen. Dit plan heeft uiteraard ook een commerciële achtergrond, maar wordt gepresenteerd als medisch ‘voordelig’ voor de patiënt en zijn cornea. Kortom, fabrikanten van zachte contactlenzen is er veel aan gelegen om de afzet weer te vergroten. Oogartsen en contactlensspecialisten let op en laat het in Nederland niet zover komen dat de patiënt voor een halfjaar lenzen haalt bij de supermarkt en pas voor controle terugkomt als er irreversibele vaatingroei in de cornea is.

J.A. ten Napel

Rotterdam, januari 1989,

De tijd dat de (wegwerp)contactlens uit de automaat getrokken kan worden, is nog niet aangebroken en de industrie lijkt zich terdege bewust van de gevaren die een dergelijke verstrekking aan de consument inhoudt.

Contactlensspecialisten en oogartsen blijven waakzaam en trachten die mogelijkheid van contactlensdragen te adviseren die, rekening houdende met wensen van de cliënt/patiënt, veiligheid waarborgt.

W.H. Beekhuis