Infectieuze keratitis bij lensdragers

Klinische praktijk
Cathrien A. Eggink
Claudy Oliveira dos Santos
Anna C. Randag
Robert Jan Wijdh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3190
Abstract

Dames en Heren,

Keratitis, een hoornvliesontsteking, is een complicatie die kan optreden bij het dragen van contactlenzen. Meestal is de oorzaak bacterieel, maar een schimmel of de parasiet Acanthamoeba kan ook de verwekker zijn. Keratitis ten gevolge van een schimmel of Acanthamoeba is het meest bedreigend voor behoud van het zicht, doordat herkenning moeilijker is dan bij de bacteriële variant en medicamenteuze therapie in een gevorderd stadium minder effectief is. Het risico op infecties is groter bij zachte dan bij harde contactlenzen en nog groter bij het dragen van nachtlenzen of wanneer zachte lenzen ook ’s nachts worden ingehouden. Omdat de incidentie van aan contactlenzen gerelateerde infecties duidelijk toeneemt, presenteren we 3 casussen die het karakteristieke beloop van deze infectie illustreren. We hopen dat dit tot vroegere herkenning van de infectie en tot het eerder inzetten van de juiste therapie zal leiden.

Patiënt A, een 11-jarige jongen, droeg nachtlenzen ter correctie van een myopie van 4 dioptrie. Dit werd door de contactlensspecialist geadviseerd om de progressie van de myopie te remmen. Het schoonhouden van de lenzen deed patiënt met kraanwater, ook op advies van de opticien. Hoewel hij geen klachten had, liet hij zijn ogen controleren toen hij met zijn moeder een andere opticien bezocht. Die constateerde een afwijking aan de cornea en verwees hem naar de oogarts. Deze behandelde een klein infiltraat met tobramycine/dexamethason-oogdruppels, waarna verbetering optrad. Na het afbouwen van de oogdruppels traden echter hevige pijn aan het oog en fotofobie op. De oogarts constateerde 3 weken na aanvang van de behandeling een forse visusdaling naar 1/300 (het waarnemen van handbewegingen op 1 m afstand). Zij zag een inflammatoire reactie met kenmerken van een Acanthamoeba-infectie: epitheliopathie, beslag van cellen op het endotheel en een schijfvormige stromale reactie (figuur 1)…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Oogheelkunde: dr. C.A. Eggink, oogarts. Afd. Medische Microbiologie: drs C. Oliveira dos Santos, arts-microbioloog in opleiding (tevens: UMC Groningen, afd. Oogheelkunde). Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam: drs. A.C. Randag, aios oogheelkunde. UMC Groningen, afd. Oogheelkunde, Groningen: dr R.J. Wijdh, oogarts.

Contact C.A. Eggink (cathrien.eggink@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cathrien A. Eggink ICMJE-formulier
Claudy Oliveira dos Santos ICMJE-formulier
Anna C. Randag ICMJE-formulier
Robert Jan Wijdh ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties