Hoornvliesinfectie en transplantatie bij een 15-jarige patiënte

Bedreiging van het oog bij contactlensgebruik

Een man houdt een lens op zijn vingertopje.
Debora C. Mulder
W.J. (Annemiek) Rijneveld
Robin van Eechoud
Marjolijn C. Bartels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6921
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het dragen van zachte contactlenzen geeft een verhoogd risico op een infectieuze keratitis. Een patiënt kan zich dan met een rood en pijnlijk oog presenteren. De huisarts kan hierbij hoornvlieserosie zien door aankleuring met fluoresceïne. Dit beeld kan in een paar dagen verslechteren, met bedreiging van het oog tot gevolg. Een snelle verwijzing naar een oogarts is dan noodzakelijk.

Casus

Een 15-jarige contactlensdragende patiënte ontwikkelde een infectieuze keratitis. Binnen enkele dagen ontstond een hoornvliesperforatie. Dankzij een hoornvliestransplantatie binnen 24 uur behield de patiënte haar oog (bulbus) en herstelde haar visus.

Conclusie

Spoedtransplantaties van hoornvlies kennen over het algemeen een gecompliceerd beloop met kans op hertransplantaties en langdurige medicamenteuze therapie. Een dergelijke ingreep wordt dan ook primair verricht om de bulbus te behouden. Doordat in Nederland een aparte pool spoeddonorhoornvliezen beschikbaar is, kan een transplantatie binnen 24 uur plaatsvinden.

Auteursinformatie

Nederlandse Transplantantatie Stichting, Leiden: drs. D.C. Mulder, basisarts (tevens: anios, Spoedeisende Hulp, HagaZiekenhuis, Den Haag); dr. W.J. Rijneveld, oogarts en medisch adviseur; drs. R. van Eechoud, onderzoeker. Deventer Ziekenhuis, afd. Oogheelkunde, Deventer: dr. M.C. Bartels, oogarts.

Contact D. Mulder (d.mulder@transplantatiestichting.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. Annette J. M. Geerards, drs. R.H.J. (Robert Jan) Wijdh en dr. Mor M. Dickman gaven waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Debora C. Mulder ICMJE-formulier
W.J. (Annemiek) Rijneveld ICMJE-formulier
Robin van Eechoud ICMJE-formulier
Marjolijn C. Bartels ICMJE-formulier
Evolutie in hoornvliestransplantatie
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties