Oncoplastische chirurgie van de mamma: combinatie van oncologische en plastische chirurgie
Open

Stand van zaken
22-07-2007
M.B.E. Menke-Pluymers, R. Tjong Joe Wai, A.N. van Geel en A.M.M. Eggermont

- De term ‘oncoplastische chirurgie’ verwijst naar operaties op basis van oncologische principes, waarbij vooral om reconstructieve en cosmetische redenen gebruikgemaakt wordt van plastisch-chirurgische technieken.

- Oncoplastische chirurgie van de mamma biedt bij de behandeling van borstkanker het voordeel dat een ruimere resectie kan worden verricht met een goed cosmetisch resultaat.

- Oncoplastische chirurgie is een breed begrip; de term kan voor meerdere combinaties van oncologische en plastisch-chirurgische ingrepen worden gebruikt, namelijk voor ablatio mammae gecombineerd met directe borstreconstructie, gedeeltelijke verwijdering en reconstructie van de borst, tumorexcisie via een mammareductieplastiek en lumpectomie met herstel van de vorm van de borstklier.

- Oncoplastische chirurgie vereist een stapsgewijze preoperatieve planning, die overigens onmisbaar is voor alle borstsparende operaties.

- Oncoplastische principes kunnen eenvoudig worden toegepast bij de basale mammasparende chirurgie, maar men kan er ook voor kiezen de mogelijkheden binnen de mammachirurgie te vergroten door het organiseren van een goede samenwerking tussen de oncologisch chirurg en de plastisch chirurg.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1623-7