Preventief chirurgisch ingrijpen bij erfelijke belasting voor borstkanker

Klinische praktijk
M.B.E. Menke-Pluymers
C. Seynaeve
A.N. van Geel
J.G.M. Klijn
E.J. Meijers-Heijboer
A.M.M. Eggermont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2663-7
Abstract

Samenvatting

- Vrouwen met een aangetoonde BRCA1- of BRCA2-mutatie hebben een cumulatief risico van 50-85 op het ontstaan van borstkanker vóór het 70e jaar en van 20-60 op een ovariumcarcinoom.

- Deze mutatiedraagsters wordt regelmatige controle door middel van lichamelijk onderzoek en afbeeldend onderzoek aangeboden en zij worden ingelicht over de mogelijkheden van preventieve chirurgie.

- Wat betreft de kans op borstkanker wordt de grootste risicoreductie verkregen met preventieve ablatie, maar dit is wel een ingrijpende maatregel.

- Wanneer een mutatiedraagster met borstkanker de behandeling wenst te combineren met preventieve ablatie, is het TNM-stadium van doorslaggevend belang bij de besluitvorming.

- Preventieve bi- of contralaterale ablatie na een eerdere behandeling voor borstkanker reduceert het optreden van contralaterale borstkanker, maar verbetert de overleving niet.

- Gezien de complexiteit van de problematiek dient besluitvorming betreffende risicoreducerende chirurgie bij of na borst- of eierstokkanker plaats te vinden in multidisciplinair verband binnen de context van een polikliniek voor erfelijke tumoren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2663-7

Auteursinformatie

Erasmus MC-Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Afd. Chirurgische Oncologie: mw.dr.M.B.E.Menke-Pluymers, hr.dr.A.N.van Geel en hr.prof.dr.A.M.M.Eggermont, chirurgen-oncologen.

Afd. Interne Oncologie: mw.dr.C.Seynaeve en hr.prof.dr.J.G.M.Klijn, internisten-oncologen.

Erasmus MC, afd. Klinische Genetica, Rotterdam.

Mw.dr.E.J.Meijers-Heijboer, klinisch geneticus.

Contact mw.dr.M.B.E.Menke-Pluymers (m.menke@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Namens de Erasmus MC Werkgroep Erfelijke Tumoren, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties