Vrouwen met erfelijk risico op borstkanker: consensus van chirurgische vertegenwoordigers van de werkgroepen voor erfelijke tumoren ten aanzien van intensieve controle, diagnostiek en preventieve ablatio

Klinische praktijk
A.N. van Geel
E.J.T. Rutgers
G.C. Vos-Deckers
J. de Vries
Th. Wobbes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:874-7
Abstract

Samenvatting

– Vrouwen bij wie een erfelijk vergrote kans op borstkanker is vastgesteld, wenden zich uit ongerustheid vaak tot een chirurg met het verzoek tot het intensief periodiek controleren van de borsten of tot een profylactische verwijdering van het borstweefsel. Dit artikel bevat een consensus van chirurgen uit de 2 kankercentra en de 8 academische ziekenhuizen in Nederland over het beleid terzake.

– Intensieve controle is dan pas geïndiceerd wanneer de kans op borstkanker 2 keer zo groot is als bij vrouwen uit de algemene bevolking.

– De leeftijd waarop controles plaatsvinden, is vanaf 25 jaar of vanaf 5 jaar voor de leeftijd waarop het jongste familielid borstkanker kreeg.

– Voor al dan niet geïdentificeerde gendraagsters uit families met erfelijke borstkanker is ondanks intensieve controle de kans om aan borstkanker te overlijden 7-20.

– Preventieve dubbelzijdige ablatio mammae wordt pas geadviseerd bij een bewezen genmutatie of bij een levenslang risico op borstkanker groter dan 50.

– Ook na preventieve chirurgische behandeling dienen de vrouwen zich jaarlijks te laten controleren, omdat er vaak toch enig melkklierweefsel achterblijft.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Daniel den Hoed Kliniek, afd. Chirurgische Oncologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Dr.A.N.van Geel, chirurg.

Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr.E.J.T.Rutgers, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Maastricht.

Mw.G.C.Vos-Deckers, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Groningen.

Dr.J.de Vries, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Nijmegen.

Prof.dr.Th.Wobbes, chirurg.

Contact dr.A.N.van Geel

Verantwoording

Mede namens de chirurgen uit de overige 5 academische ziekenhuizen in Nederland die deze consensus voorbereidden en die aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties