Keuzes bij erfelijk risico op borstkanker

Klinische praktijk
Sepideh Saadatmand
Inge-Marie Obdeijn
Linetta B. Koppert
Madeleine M.A. Tilanus-Linthorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6625
Abstract

Dames en Heren,

Een jonge steractrice die bekend maakt dat ze heeft gekozen voor preventieve dubbele mastectomie, omdat ze draagster is van een borstkankergen mutatie, dat trekt aandacht. Maar vrouwen kunnen er ook voor kiezen om zich jaarlijks te laten screenen met MRI en mammografie. Bij het maken van deze afweging spelen de leeftijd en de familiegeschiedenis een belangrijke rol.

Van de 13.000 vrouwen bij wie in Nederland jaarlijks borstkanker wordt gediagnosticeerd, hebben minstens 1300 een duidelijke familiaire belasting. Bij ongeveer 300 zal een BRCA1- of BRCA2-mutatie bekend zijn. De vrouwen in deze laatste groep hebben een geschat risico van 45-70% om voor ze 70 jaar oud zijn borstkanker te krijgen.1 Is het mogelijk om in te schatten welke draagster tot de 20-30% hoort die voor haar 50e borstkanker krijgt, wie pas op hogere leeftijd en wie helemaal niet? Wat is de beste keuze als een vrouw pas op…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Kankerinstituut, Rotterdam.

Drs. S. Saadatmand, arts-onderzoeker; drs. I.M. Obdeijn, radioloog; dr. L.B. Koppert, chirurg; dr. M.M.A. Tilanus-Linthorst, arts.

Contact dr. M.M.A. Tilanus-Linthorst (m.tilanus-linthorst@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaardingsdatum 14 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Sepideh Saadatmand ICMJE-formulier
Inge-Marie Obdeijn ICMJE-formulier
Linetta B. Koppert ICMJE-formulier
Madeleine M.A. Tilanus-Linthorst ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties