Onaangename lichaamsgeuren. I. Hyperhidrosis

Klinische praktijk
V.J. de Ru
R. van Spronsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:862-4

Inleiding

Tussen lichaamsgeur en liefde wordt, zoals door de eeuwen heen gebeurde, ook nu nog verband gelegd en zelfs nu we allemaal over warm water en zeep beschikken blijft de parfumerie in stand.12 De lichaamsgeur wordt geassocieerd met sociale acceptatie en waardering, hetgeen een drempel opwerpt om met een klacht over onaangename lichaamsgeur de huisarts te bezoeken. Iedereen weet wat lichaamsgeur is, doch de toevoeging van het woord onaangenaam is onderhevig aan vele invloeden: het is cultuur- en rasgebonden, maar ook individueel bepaald en zelfs ziekte-afhankelijk, zowel psychisch als lichamelijk.3 Door een adaptatie in het neusslijmvlies wordt de onaangename geur meestal door de patiënt zelf niet meer opgemerkt;4 hij of zij zal er door een ander attent op moeten worden gemaakt, hetgeen voor de verteller geen gemakkelijke taak is. Ook zal het artsen soms moeilijk vallen een onaangename lichaamsgeur in de diagnostiek te betrekken. De kans…

Auteursinformatie

Rotterdamsch Radio-therapeutisch InstituutDr. Daniël den Hoed-kliniek, Rotterdam.

Mw.V.J.de Ru, assistent-geneeskundige.

Rijksuniversiteit Leiden, vakgroep Huisartsgeneeskunde.

R.van Spronsen, huisarts.

Contact V.J.de Ru, Dalenoord 95, 3079 ZB Rotterdam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

s-Gravenhage, mei 1986,

De auteurs De Ru en Van Spronsen (1986;862-4) noemen als therapie bij hyperhidrosis de preparaten antizweetstrooipoeder FNA en antizweetvloeistof FNA. Indien deze onvoldoende baat brengen, zou een oplossing van 20% aluminiumchloridehexahydraat in 99% v/v methylalcohol kunnen worden aangewend. Gaarne een kanttekening hierbij. Er moet worden verondersteld dat de auteurs ethylalcohol 99% v/v bedoelen waar zij methylalcohol 99% v/v schrijven. In het Formularium der Nederlandse Apothekers is een dergelijke oplossing opgenomen onder de naam Spiritueuze aluminiumchloride-oplossing 20%. De FNA-oplossing echter is vanuit farmaceutisch oogpunt met het oplosmiddel geketoneerde alcohol 95% v/v bereid. In een onderzoek van Scholes et al. bleek het gebruik van een oplossing in alcohol ketonatus 95% v/v even effectief te zijn als een oplossing in alcohol 99% v/v.1 Met de drie FNA-preparaten heeft de arts dus de beschikking over een adequaat arsenaal van antitranspiratiemiddelen.

P.H.A.M. Kloeg
Literatuur
  1. Scholes KT, Crow KD, Ellis JP, et al. Axillary hyperhidrosis treated with alcoholic solution of aluminium chloride hexhydrate. Br Med J 1978; ii: 84-5.

Rijswijk, juni 1986,

Hartelijk dank voor uw reactie op ons artikel. Het door u aangehaalde artikel van Scholes et al., beschrijft inderdaad dat met het gebruik van alcohol ketonatus 95% v/v in plaats van absolute alcohol als oplosmiddel de preliminaire resultaten hetzelfde lijken. Het kostenbesparend aspect is de reden dat zij tot deze wijziging van de oorspronkelijke methode van Shelley overgingen.1 Dezelfde kostenbesparing bepleit de door ons aangehaalde Grice,2 door methylalcohol 99% als oplosmiddel te gebruiken, hetgeen volgens deze auteur uitstekende resultaten geeft en in Engeland 35% goedkoper is dan ethylalcohol. De bereidingswijze is identiek aan die genoemd door Scholes et al., alleen wordt het mengsel continu magnetisch gemengd. Commerciële preparaten in Engeland zouden Anhydrol Forte en Drysol zijn. Het spreekt vanzelf dat, als er in Nederland preparaten met dezelfde werking aanwezig zijn zoals de heer Kloeg vermeldt, wij blij zijn met genoemde aanvulling.

V.J. de Ru
R. van Spronsen
Literatuur
  1. Shelley WB. Consultations in Dermatology II. Philadelphia: Saunders, 1974: 259.

  2. Grice K. Special symposium of dermatological therapy. Clin Exp Dermatol 1982: 7: 183-8.