Endoscopische thoracale sympathectomie met clips voor een miskend probleem

Hyperhidrosis palmaris en axillaris bij kinderen

Klinische praktijk
Sergei M. Hermelijn
Ids H. Boersma
Mariëlle H. Dekker
Sander van Duin
J.M. (Marco) Schnater
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1615
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Hyperhidrosis palmaris en axillaris wordt gedefinieerd als zweetproductie van de handen en oksels die groter is dan de ‘normale’ lichamelijke behoefte voor thermoregulatie. Deze aandoening wordt gezien bij circa 1% van de adolescenten en kinderen en kan leiden tot psychosociale problemen en slechte schoolprestaties.

Casus

Bij een 14-jarig en een 16-jarig meisje met invaliderende hyperhidrosis palmaris en axillaris voerden we een endoscopische thoracale sympathectomie (ETS) uit met clips. Ze konden hun algemene dagelijkse activiteiten snel hervatten en bij poliklinisch bezoek na 6 weken waren ze beiden klachtenvrij.

Conclusie

ETS door clippen is een veilige, relatief simpele en effectieve techniek en kan een permanente oplossing bieden. Bij therapieresistente invaliderende hyperhidrosis is ETS een mogelijkheid. Deze operatie moet goed worden overwogen, eventuele oorzaken moeten zijn uitgesloten en ETS dient niet als eerste behandeloptie te worden aangeboden op de kinderleeftijd.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht.

Afd. Chirurgie: drs. S.M. Hermelijn, anios (thans: Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Rotterdam).

Afd. Dermatologie: drs. I.H. Boersma, dermatoloog.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. M.H. Dekker, kinderarts.

Afd. Anesthesiologie: drs. S. van Duin, anesthesioloog.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Rotterdam.

Dr. J.M. Schnater, chirurg.

Contact drs. S.M. Hermelijn (s.hermelijn@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sergei M. Hermelijn Niet beschikbaar
Ids H. Boersma ICMJE-formulier
Mariëlle H. Dekker ICMJE-formulier
Sander van Duin ICMJE-formulier
J.M. (Marco) Schnater ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties