Sympathicotomie bij medicatieresistent fenomeen van Raynaud

Klinische praktijk
Anniek M. van Roon
Amaal Eman Abdulle
Dan Zhang
Alja J. Stel
Michiel Kuijpers
D.J. (Udo) Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5630
Abstract

Dames en Heren,

Het fenomeen van Raynaud is een frequent voorkomende vasospastische aandoening, gekenmerkt door aanvalsgewijze pijnlijke verkleuring van de acra. Niet zelden zijn klachten zo hevig dat conservatieve behandeling ontoereikend is. In deze klinische les bespreken wij de behandelopties aan de hand van drie patiënten en introduceren wij de ‘single-port’ thoracale sympathicotomie als nieuwe potentiële behandeling voor patiënten met een medicatieresistent fenomeen van Raynaud.

Patiënt A, een 51-jarige man, werd verwezen naar ons ziekenhuis vanwege slecht te behandelen fenomeen van Raynaud. In het dagelijks leven had hij bij geringe afkoeling al klachten van pijn en verminderde handfunctie. Dit beperkte hem in zijn beroep als conducteur. Toen hij op onze polikliniek kwam, gebruikte hij zilvergaren handschoenen en nifedipine ‘retard’ 30 mg. Hij had nooit gerookt. Een hogere dosering nifedipine verdroeg hij niet, evenmin als ketanserine en olmesartan.

Er waren geen aanwijzingen voor een onderliggende reumatische aandoening. Wij concludeerden dat er sprake was van een medicatieresistent primair fenomeen van Raynaud. Een proefbehandeling iloprost gedurende 5 dagen gaf enige verlichting, maar de patiënt had veel last van de bijwerkingen, ondanks aanpassingen in het protocol, waarna werd afgezien van verdere infusen. Hij bleef uiteindelijk nifedipine in een lage dosering gebruiken, met onbevredigend effect.

Vier jaar na zijn eerste bezoek aan onze polikliniek nam patiënt deel aan een onderzoek…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie: dr. A.M. van Roon, aios reumatologie (tevens: afd. Interne Geneeskunde); dr. A.J. Stel, reumatoloog; dr. D.J. Mulder, internist vasculaire geneeskunde; afd. Interne Geneeskunde: drs. A.E. Abdulle, aios interne geneeskunde; afd. Cardiothoracale Chirurgie: drs. M. Kuijpers, cardiothoracaal chirurg. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Reumatologie, Leeuwarden: drs. D. Zhang, reumatoloog.

Contact A.M. van Roon (a.m.van.roon01@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anniek M. van Roon ICMJE-formulier
Amaal Eman Abdulle ICMJE-formulier
Dan Zhang ICMJE-formulier
Alja J. Stel ICMJE-formulier
Michiel Kuijpers ICMJE-formulier
D.J. (Udo) Mulder ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties