Mogelijkheden en onmogelijkheden bij de behandeling van jonge kinderen met CARA

Klinische praktijk
W.M.C. van Aalderen
J. Gerritsen
J.E. Dankert-Roelse
K. Knol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2337-40

Zie ook het artikel op bl. 2329.

Kinderen van 0 tot 4 jaar met chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA) zijn moeilijk te behandelen. Net als oudere patiënten met CARA hebben deze jonge kinderen klachten zoals hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid, welke uitgelokt kunnen worden door luchtweginfecties en door allergische of niet allergische prikkels. Het ziektebeeld CARA wordt niet alleen door het klachtenpatroon, maar ook door tijdsduur en frequentie van optreden van de symptomen bepaald. Aangezien de klachten bij jonge kinderen uiteraard nog maar kort bestaan, kan de omschrijving ‘chronisch’ voor hen vaak niet gelden.

Diagnostiek

Ondanks het ontbreken van het chronische aspect, is er bij jonge kinderen toch een aantal gegevens te vergaren dat de diagnose kan ondersteunen. Hoewel het klachtenpatroon doorgaans nog niet lang bestaat, zijn het recidiverende karakter van het hoesten, de piepende ademhaling en de kortademigheid kenmerkend voor CARA. Ook de familie-anamnese met betrekking tot CARA en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kinderkliniek, afd. Kinderlongziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

W.M.C.van Aalderen, J.Gerritsen, J.E.Dankert-Roelse en prof.dr.

K.Knol, kinderartsen.

Contact W.M.C.van Aalderen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties