Astma bij kinderen; consensus van kinderlongartsen over lange-termijnbehandeling. II. Behandeling

Klinische praktijk
J. van der Laag
W.M.C. van Aalderen
E.J. Duiverman
E.E.M. van Essen-Zandvliet
A.F. Nagelkerke
J.C. van Nierop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2319-23

Zie ook het artikel op bl. 2316.

In het eerste artikel over de lange-termijnbehandeling van astma bij kinderen werden richtlijnen van de sectie Kinderpulmonologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor het stellen van de diagnose ‘astma’ besproken.1 In dit tweede artikel worden de doelstelling van de behandeling en de bereikte consensus toegelicht. Vergelijkbare artikelen over consensus bij behandeling van astma zijn verschenen in de Engelse en Amerikaanse literatuur.23

De behandeling van astma is theoretisch gezien bij jonge en oude kinderen niet verschillend. Inhalatietherapie verdient altijd de voorkeur boven orale therapie en is zonder dat jet-vernevelaars moeten worden gebruikt mogelijk vanaf de leeftijd van circa 4 jaar. Om deze reden is bij de verdere bespreking gekozen voor een leeftijdsindeling in kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen van 4 jaar en ouder.

Doelstelling van de behandeling

Het doel van de behandeling is het bereiken en onderhouden van…

Auteursinformatie

Universiteitskliniek voor kinderen en jeugdigen ‘Het Wilhelmina Kinderziekenhuis’, afd. Kinderlongziekten, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.

J.van der Laag, kinderarts.

Academisch Ziekenhuis, Kinderkliniek, afd. Kinderlongziekten, Groningen.

Dr.W.M.C.van Aalderen, kinderarts.

Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, 's-Gravenhage.

Dr.E.J.Duiverman, kinderarts.

Erasmus Universiteit en Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Longziekten, Rotterdam.

Mw.E.E.M.van Essen-Zandvliet, kinderarts.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Kinderlongziekten, Amsterdam.

A.F.Nagelkerke, kinderarts.

Academisch Medisch Centrum, Emma KinderziekenhuisHet Kinder AMC, afd. Kinderlongziekten, Amsterdam.

J.C.van Nierop, kinderarts.

Contact J.van der Laag

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties