Levenbedreigende exacerbaties van CARA bij kinderen

Klinische praktijk
W.S. Frederikse
H. Knoester
W.M.C. van Aalderen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1249-51

Dames en Heren,

Chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen (CARA) komen in de kinderleeftijd vaak voor. De prevalentie is ongeveer 10.1 Hoewel de klachten piepen, kortademigheid, hoesten en het opgeven van sputum op jonge leeftijd soms nog niet alle aanwezig zijn en de diagnose CARA in veel gevallen bemoeilijkt wordt doordat jonge kinderen vaak luchtweginfecties doormaken, heeft 11 van de kinderen CARA-symptomen gehad tussen het eerste en het derde schooljaar.1 De letaliteit van CARA bij kinderen is daarentegen laag. Jaarlijks sterft in Engeland één op de 20.000 kinderen met CARA aan de aandoening.2 Hoewel het sterftegetal laag is, is gebleken dat bij een groot aantal van de patiënten het overlijden te voorkomen was geweest.1 Uit één onderzoek komt naar voren dat bij slechts 7 van de 34 overleden kinderen de ernst van de ziekte niet alleen onderkend was, maar ook de behandeling optimaal was geweest.3

Aan de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kinderkliniek, afd. Intensive Care en Kinderlongziekten, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen.

Mw.W.S.Frederikse, assistent-geneeskundige; mw.H.Knoester en W.M.C.van Aalderen, kinderartsen.

Contact mw.W.S.Frederikse

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties