Minder zout op de kinderleeftijd: jong geleerd is oud gedaan

Stand van zaken
30-01-2009
Michiel F. Schreuder, Gerjan J. Navis en Jeroen Nauta

Er bestaat een duidelijke relatie tussen zoutinname en bloeddruk, zowel bij volwassenen als kinderen. Bij volwassenen is bovendien een bloeddrukonafhankelijke relatie tussen zoutinname en sterfte aangetoond. De Gezondheidsraad adviseert de maximale zoutinname te beperken tot 6 g per dag. Grenzen voor kinderen worden daarbij niet gegeven. De huidige inname van zout ligt waarschijnlijk 50% boven het aanbevolen maximum. Implementatie van het Gezondheidsraadadvies zou kunnen leiden tot een jaarlijkse reductie van 5000 sterfgevallen door cardiovasculaire oorzaken.

Aangezien 70-80% van het zout ingenomen wordt via voorbereide voedingsmiddelen, is een gezamenlijke actie van overheid, voedingsmiddelenindustrie en consumenten nodig om het zoutgebruik te reduceren. Ook bij kinderen leidt zoutreductie tot lagere bloeddrukken, die voorspellende waarde hebben voor lagere bloeddrukken op latere leeftijd. Minder zoutgebruik op de zuigelingenleeftijd heeft zelfs na 15 jaar nog een verlagende invloed op de bloeddruk. Britse richtlijnen geven wel aanbevelingen voor de zoutinname van kinderen, met hoeveelheden die aanzienlijk lager zijn dan 6 g/dag. Deze aanbevelingen zouden ook in Nederland moeten worden ge√Įmplementeerd.