Verlaging van de bloeddruk door gebruik van een mineraalzout met een verlaagd natriumgehalte en een verhoogd kalium- en magnesiumgehalte bij ouderen met milde tot matige hypertensie

Onderzoek
J.M. Geleijnse
J.C.M. Witteman
A.A.A. Bak
J.H. den Breeijen
D.E. Grobbee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:512-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het effect bestuderen van een verlaagde natriuminname en een verhoogde kalium- en magnesiuminname op de bloeddruk.

Opzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek.

Plaats

Normale bevolking van een wijk in Rotterdam.

Methode

Van 100 mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar met milde tot matige hypertensie ontving de interventiegroep gedurende 24 weken een mineraalzout, bestaande uit 41 natriumchloride, 41 kaliumchloride, 17 magnesiumzouten en 1 spoorelementen, en met mineraalzout bereide voedingsmiddelen. De controlegroep ontving gewoon keukenzout en met keukenzout bereide voedingsmiddelen.

Resultaten

Het interventie-effect op de bloeddruk was reeds na 8 weken volledig bereikt en bleef aanwezig gedurende de verdere onderzoeksperiode. De systolische bloeddruk (gemiddelde van de metingen na 8, 16 en 24 weken) daalde 7,6 mmHg (95-betrouwbaarheidsinterval 4,0-11,2; p < 0,001) en de diastolische bloeddruk 3,3 mmHg (0,8-5,8; p = 0,009) in de mineraalzoutgroep vergeleken met de controlegroep. De gemiddelde 24-uursuitscheiding van natrium daalde 28 en de uitscheiding van kalium steeg 22 in de mineraalzoutgroep vergeleken met de controlegroep. Het mineraalzout werd goed geaccepteerd.

Conclusie

Dit onderzoek laat zien dat het vervangen van keukenzout door een mineraalzout met een verlaagd natriumgehalte en een verhoogd kalium- en magnesiumgehalte een waardevolle bijdrage kan leveren aan de behandeling van hypertensie in de oudere bevolking.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Mw.drs.J.M.Geleijnse, epidemioloog; mw.dr.ir.J.C.M.Witteman, epidemioloog; mw.dr.A.A.A.Bak, arts-epidemioloog; mw.ir.J.H.den Breeijen, voedingskundige; prof.dr.D.E.Grobbee, klinisch epidemioloog.

Contact mw.drs.J.M.Geleijnse

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties