Verlaging van de bloeddruk door gebruik van een mineraalzout met een verlaagd natriumgehalte en een verhoogd kalium- en magnesiumgehalte bij ouderen met milde tot matige hypertensie
Open

Onderzoek
11-03-1995
J.M. Geleijnse, J.C.M. Witteman, A.A.A. Bak, J.H. den Breeijen en D.E. Grobbee

Doel.

Het effect bestuderen van een verlaagde natriuminname en een verhoogde kalium- en magnesiuminname op de bloeddruk.

Opzet.

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek.

Plaats.

Normale bevolking van een wijk in Rotterdam.

Methode.

Van 100 mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar met milde tot matige hypertensie ontving de interventiegroep gedurende 24 weken een mineraalzout, bestaande uit 41 natriumchloride, 41 kaliumchloride, 17 magnesiumzouten en 1 spoorelementen, en met mineraalzout bereide voedingsmiddelen. De controlegroep ontving gewoon keukenzout en met keukenzout bereide voedingsmiddelen.

Resultaten.

Het interventie-effect op de bloeddruk was reeds na 8 weken volledig bereikt en bleef aanwezig gedurende de verdere onderzoeksperiode. De systolische bloeddruk (gemiddelde van de metingen na 8, 16 en 24 weken) daalde 7,6 mmHg (95-betrouwbaarheidsinterval 4,0-11,2; p < 0,001) en de diastolische bloeddruk 3,3 mmHg (0,8-5,8; p = 0,009) in de mineraalzoutgroep vergeleken met de controlegroep. De gemiddelde 24-uursuitscheiding van natrium daalde 28 en de uitscheiding van kalium steeg 22 in de mineraalzoutgroep vergeleken met de controlegroep. Het mineraalzout werd goed geaccepteerd.

Conclusie.

Dit onderzoek laat zien dat het vervangen van keukenzout door een mineraalzout met een verlaagd natriumgehalte en een verhoogd kalium- en magnesiumgehalte een waardevolle bijdrage kan leveren aan de behandeling van hypertensie in de oudere bevolking.